Редакційна політика

Галузь та проблематика

Висвітлюються питання: 

- енергетика, машинобудування та технології конструкційних матеріалів;

- інформаційні технології та системи управління;

- хімічні та харчові технології, екологія;

- сучасні технології приладобудування;

- електрофізичні технології, ЕМС та блискавкозахист.


 

Політика розділів

Енергетика, машинобудування та технології конструкційних матеріалів

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Інформаційні технології та системи управління

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Хімічні та харчові технології, екологія

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Cучасні технології приладобудування.

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Електрофізичні технології, ЕМС та блискавкозахист

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Силова електроніка та енергоефективна електроенергетика

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Системи керування і контролю перетворювачами електроенергії

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Прилади і пристрої силової електроніки

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Електромагнітна сумісність та якість електроенергії

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Усі статті журналу рецензуються двома рецензентами. Кожен з них заповнює наступну форму:

Форма рецензування

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації.

Продивитися архіви журналу можна також на сайті науково-технічної бібліотеки НТУ "ХПІ" (НТБ НТУ "ХПІ") за посиланням архів серії "Нові рішення в сучасних технологіях"

Детальніше...