Особливості методу формування показників в проекті

Marina Ivanivna Rych

Анотація


Для досягнення заданих короткострокових та довгострокових цілей проекту необхідно проведення моніторингу з метою контролю за ходом виконання проекту, періодична оцінка досягнень проекту та інформування відповідальних осіб щодо його результатів для того, щоб вони могли за допомогою різних засобів покращити результативність виконання проекту. З урахуванням того, що зацікавлені сторони можуть впливати на хід розвитку проекту та давати в результаті оцінку успішності проекту, то така складова як їх відношення до проекту є одним з важливих показників, значення якого не можна недооцінювати. Саме тому був запропонований метод формування показників в проекті на основі динамічних показників, який дозволяє зрозуміти важливість та доцільність проекту

Ключові слова


динамічні показники, зацікавлені сторони, визначеність, відношення, оцінка проекту

Повний текст:

PDF

Посилання


Teslya, Y. N. Introduction to Informatics nature. Monograph, Kiev: Condor, 2010, 256 p.

Teslya, Y. N. Non force Interaction: monograph Kiev: Condor, 2005, 196 p.

Lyvynskyy, A. M., Kovalenko, N. V. Multivariate model of quality management in the project-oriented company. Construction, material science, mashine science. Sb. scientific. labor, Dnepropetrovsk: PHASA, 2008, 47, 358 - 363.

Kovalenko, N. V. Process approach to quality project management of design-oriented companies. Construction Equipment: Scientific and technical journal, Kyiv: KNUCA, 2008, 21, 161 - 166.

Donaldson T., Preston, L. E. The stakeholder theory of the corporation: Concepts, evidence, and implications. Academy of Management Review, 2005, 20, 65 - 91.

Freeman, R. E. Strategic Management: A stakeholder approach. Boston: Pitman, 2001.

Hofstede Geert Cultures and organizations: software of the mind, McGraw-Hill, 2001.

Hofstede Geert Cultural Dimensions [Web], http://www.geert-hofstede.com.

Pells, D. Seven good reasons for the rapid growth of PM in the IT. [Web], 2008, published december 2010: http://www.maxwideman.com/guests/7_reasons/intro.htm. - Title from the screen.

Highsmith J. Agile Project Management: Creating Innovative Products. 2nd Edition. - Addison-Wesley Professional, 2009, 432 p.

Michael D. Baer, Rashpal K. Dhensa-Kahlon, Jason A. Colquitt, Jessica B. Rodell, Ryan Outlaw, David M. Long Uneasy Lies the Head that Bears the Trust: The Effects of Feeling Trusted on Emotional Exhaustion. ACAD MANAGE J, December 2015.

Monique Aubry Project Management Office Transformations: Direct and Moderating Effects That Enhance Performance and Maturity. Project Management Journal, 2015, 46/5.

Julija N. Mell, Daan van Knippenberg, Wendy P. van Ginkel The Catalyst Effect: The Impact of Transactive Memory System Structure on Team Performance ACAD MANAGE J, August 2014


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Тесля, Ю. Н. Введение в информатику Природы / Ю. Н. Тесля // Монография, Киев: Кондор. – 2010. – 256 с.

Тесля, Ю. Н. Несиловое взаимодействие: монографія /
Ю. Н. Тесля – К: Кондор. – 2005 – 196 с.

Ливинский, А. М. Многовариантные модели систем управления качеством в проектно–ориентированных компаниях / А. М. Ливинский, Н. В. Коваленко // Строительство, материаловедение, машинострое-ние. Сб. науч. трудов. – Днепропетровск: ПГАСА. – 2008. – № 47, – С. 358 - 363.

Коваленко, Н. В. Процесний підхід до забезпечення якості управління проектами проектно-орієнтованих компаній / Н. В. Коваленко // Техніка будівництва: Науково-технічний журнал – Київ: Вид-во КНУБА. – 2008. – № 21. – С. 161 - 166.

Donaldson T. The stakeholder theory of the corporation: Concepts, evidence, and implications / T. Donaldson, L. E. Preston // Academy of Management Review. – 2005. –
№ 20. – P. 65-91.

Freeman, R. E. Strategic Management: A stakeholder approach / R. E. Freeman. – Boston: Pitman. – 2001.

Hofstede, G. Cultures and organizations: software of the mind / Geert Hofstede. – McGraw-Hill. – 2001.

Hofstede, G. Cultural Dimensions [Web], available at: http://www.geert-hofstede.com. Title from the screen.

Pells, D. Seven good reasons for the rapid growth of PM in the IT. – 2010 [Web]. http://www.maxwideman.com
/guests/7_reasons/intro.htm. - Title from the screen.

Highsmith J. Agile Project Management: Creating Innovative Products / Jim Highsmith. 2nd Edition. - Addison-Wesley Professional. – 2009. – 432 p.

Michael D. Baer Uneasy Lies the Head that Bears the Trust: The Effects of Feeling Trusted on Emotional Exhaustion / Michael D. Baer, Rashpal K. Dhensa-Kahlon, Jason A. Colquitt, Jessica B. Rodell, Ryan Outlaw, David M. Long // ACAD MANAGE J. – December 2015.

Monique Aubry Project Management Office Transformations: Direct and Moderating Effects That Enhance Performance and Maturity / Monique Aubry // Project Management Journal. – 2015. – №46/5.

Julija N. Mell The Catalyst Effect: The Impact of Transactive Memory System Structure on Team Performance / Julija N. Mell, Daan van Knippenberg, Wendy P. van Ginkel // ACAD MANAGE J. – 2014


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.