Програмна реалізація задачі забезпечення проектування процесу іонізації

Oksana Strokan, Mariya Strielkova

Анотація


У статті проаналізовано процес іонізації виробничих приміщень, зокрема розглянуті такі типи іонізаторів, якрозсіювальний та іонізатор спрямованого аероіонного випромінювання. Наведено опис проектування програмного засобу, який дозволяє в автоматизованому режимі визначати аероіонне розподілення від штучних джерел аероіонізації в заданій робочій зоні. В залежності від отриманої картини аероіонного розподілення користувач має змогу наочно отримати зони аероіонного комфорту і дискомфорту і на основі цього розташовувати робочі місця.Особливістю пропонованого програмного засобу є можливість користувача самостійно за допомогою користувацького інтерфейсу пересувати (встановлювати) джерела аероіонізації у заданій зоні з метою отримання необхідноїкартини розподілення концентрації аероіонів від цих джерел. Також розроблюваний програмний засіб надає можливість варіювати кількістю, потужністю і типом джерел аероіонного випромінювання, застосовувати їх комбінацію.У статті наведені робочі зони програмного засобу з докладним поясненням, а також основні функції, які повинні виконуватися. Розроблено діаграма варіантів використання з поясненням користувачів і функціями, які вони можуть виконувати

Ключові слова


іони, іонізатор, концентрація, програмне забезпечення

Повний текст:

PDF

Посилання


Pat. 31059 Ukraine, MPKN01J547/00. Pristriydlyaionizatsiyipovitrya / A. Ya. Churakov, O. V. Strokan; zayavnikI patentovlasnik TavrIyskiy derzhavniy agrotehnologIchniy unIversitet. – zayavka #2007 12763; zayavleno 19.11.2007; opubl. 25.03.2008, Byul. #6.

Teykseyra, C., Pacheko, K. Delphi 7. Rukovodstvo razrabotchika. Tom 1. Osnovnye metody i tekhnologii programmirovaniya, ISBN 5-8459-0016-6 2000.

Vlashtuvannyaiobladnannyakabinetivkomp'yuternoyitehnikivnavchalnihzakladahtarezhimpratsiuchnivnapersonalnihkomp'yuterah: DSanPIN 5.5.6.009-98. - [ ChinniyvId 2.07.98 ]. Kyiv, Derzhspozhivstandart Ukrayini, 1998, 18 p.

Baydevlyatov, Yu.A. Aeroionizatsiya u tehnologiyi inkubatsiyi, Tvarinnitstvo Ukrayini, 2003, 3, 7 - 8.

Zhukov V.V. Otzyivyi vrachey ob аeroionoterapii. Moskov Meditsinskaya literatura, 2006, 135 р.

Kotlyarov, A. A. Sredstva izmereniya aeroionov. Generatory i aeroionov / MIFI

Istomin, N. Radio, 1997, 11, 36 p.

Dubinina, O. V., Strokan, O. V. Avtomatyzatsiya protsesu proektuvannya roztashuvannya shtuchnykh dzherel u prymishchennyakh z horyzontal'noyu ploshchynoyu. Zbirnyk naukovykh prats' mahistrantivta studentiv «Informatsiyni tekhnolohiyi proektuvannya». Melitopol': TDATU, 2014, 43 - 49.

"Air ionizers wipe out hospital infections". The New Scientist. Retrieved 2006-08-30.

Chris Woolston (2004-08-20). "Ionic purifiers' dirty secret - Los Angeles Times". Articles.latimes.com. Retrieved 2014-02-10.

"Title 21–food and drugs; chapter i–food and drug administration department of health and human services; subchapter h–medical devices". US Food & Drug Administration (FDA) website. Retrieved 2006-08-30.

Kurtzweil, P. "Ozone generators generate prison terms for couple". FDA, 2007, 33(6), 36–7. PMID 10628316.

"Ozone: Good Up High, Bad Nearby". Environmental Protection Agency (EPA) Website. Retrieved 2006-08-30


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Пат. 31059 Україна, МПК Н01J547/00. Пристрій для іонізації повітря / А. Я. Чураков, О. В. Строкань; заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет. – заявка №2007 12763; заявлено 19.11.2007; опубл. 25.03.2008, Бюл. №6.

Тейксейра, C. Delphi5. Руководство разработчика. Основные методы и технологии программирования / C. Тейксейра, К. Пачеко– 2000. – Том 1. – 832 с. – ISBN 5-8459-0016-6.

Влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах: ДСанПіН 5.5.6.009-98. - [Чинний від 24.07.98 ]. – К. Держспоживстандарт України]. – 1998]. – 18 с. – (Національний стандарт України).

Байдевлятов, Ю. А. Аероіонізація у технології інкубації / Ю. А. Байдевлятов // Тваринництво України. – 2003. – №3. – С. 7 - 8.

Жуков, В. В. Отзывы врачей об аэроионотерапии. – М: Медицинская литература. – 2006. – 135 с.

Котляров, А. А. Средства измерения аэроионов. Генераторы аэроионов / МИФИ

Истомин, Н. Радио. – 1997. – №11. – 36 с.

Дубініна, О. В. Автоматизація процесу проектування розташування штучних джерел у приміщеннях з горизонтальною площиною / О. В. Дубініна, О. В. Строкань // Збірник наукових праць магістрантів та студентів «Інформаційні технології проектування». – Мелітополь: ТДАТУ. – 2014. – С. 43 - 49.

"Airionizerswipeout hospital infections". The New Scientist. Retrieved 2006-08-30.

Chris Woolston (2004-08-20). "Ionic purifiers' dirty secret - Los Angeles Times". Articles.latimes.com. Retrieved 2014-02-10.

"Title 21–food and drugs; chapter i-food and drug administration department of health and human services; subchapter h-medical devices". US Food & Drug Administration (FDA) website. Retrieved 2006-08-30.

Kurtzweil, P. Ozone generators generate prison terms for couple. FDA Consum. – 2007. – 33 (6), – 36 - 7. PMID 10628316.

"Ozone: Good Up High, Bad Nearby". Environmental Protection Agency (EPA) Website. Retrieved 2006-08-30.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.