Система управління якістю та безпечністю при виробництві капсульованих напівфабрикатів з пробіотичними мікроорганізмами

Evgen Pivovarov, Valentina Bol’shakova, Natalia Kondratjuk, Olena Demydowa

Анотація


Стаття висвітлює актуальність проблеми впровадження системи управління безпечністю за принципами НАССР на виробництвах харчової промисловості. У статті уперше описано особливості побудови та використання даної системи на виробничих ділянках, де випускають капсульовані напівфабрикати з пробіотичними мікроорганізмами. При цьому особлива увага направлена на усі можливі критичні точки контролю, які можуть стати на заваді виробництва безпечної капсульованої продукції з пробіотичними мікроорганізмами. Охарактеризовані усі види ризиків, а також наведені рекомендації щодо попередження, усунення або зниження їх до припустимих рівнів, позначених у міжнародних стандартах.

Наведені пропозиції, за рахунок запропонованого систематичного контролю на всіх етапах виробництва, гарантують виготовлення безпечної продукції;  безпечність продукції при споживанні; збільшення відповідальності персоналу на усіх операціях та стадіях технологічного процесу.

Ключові слова


капсульовані пробіотичні мікроорганізми, система НАССР, безпека харчової продукції

Повний текст:

PDF

Посилання


de Oliveira, C. A. F., da Cruz, A. G., Tavolaro, P., Corrassin, C. H. Chapter 10 – Food Safety: Good Manufacturing Practices (GMP), Sanitation Standard Operating Procedures (SSOP), Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), Antimicrobial food packaging, 2016, 129-139.

Mel’nyk, Е. Sistemy upravleniya pishchevykh predpriyatiy [Control system of food enterprises], Mir produktov [World of product], 2014, 6, 6-9.

Berezova, S. S. Neobkhodimost' vnedreniya v Ukraine sistem upravleniya bezopasnost'yu pishchevykh produktov na osnove printsipov NASSR [Necessity of introduction in Ukraine of the systems of management by safety food on the basis of НАССР principles], Stan-dartizatsіya. Sertifіkatsіya. Yakіst' [Standardization. Certification. Quality], 2015, 2, 43-48.

Bolshakova, V. L. Monіtoring іnformatsії shchodo vikoristannya pro bіotichnikh sistem na osnovі Lactobacillus acidophilus u skladі kharchovikh produktіv [Monitoring of information on the use about biotic systems on the basis of Lactobacillus of acidophilus in composition food foods], "Bulletin NТU "KPI": New solutions in modern technologies, 2015, 39. 93-97.

Kondratjuk, N. V. Tekhnologіya solodkikh strav z vikoristannyam kapsul'ovanikh produktіv z probіotichnimi mіk-roorganіzmami [The technology of desserts with encapsulated probiotic microorganisms products], aref, Kharkiv : Publishing house HDUHT, 2012, 19 p.

Toropilova, J., Bystricky, P. Why HACCP Might Sometimes Become Weak or Even Fail, Procedia food science, 2015, 5, 296-299, doi:10.1016/j.profoo.2015.09.072.

Dzwolak, W. HACCP in small food businesses – The Polish experience, Food control, 2014, 36(1), 132 - 137, doi:10.1016/j.foodcont.2013.07.043.

Kafetzopoulos, D. P., Psomas, E. L., Kafetzopoulos, P. D. Measuring the effectiveness of the HACCP Food Safety Management System, Food control, 2013, 33(2), 505-513, doi:10.1016/j.foodcont.2013.03.044.

Green, R. M., Kane, K. The effective enforcement of HACCP based food safety management systems in the UK, Food control, 2014, 37, 257-262, doi:10.1016/j.foodcont.2013.09.016.

Mostova, L. М., Klusivich, T. V. Upravlіnnya yakіstyu ta bezpechnіstyu pri virobnitstvі kislomolochnogo siru ozdorovchogo priznachennya [Quality management and safety in the production of recreational purposes cottage cheese], Journal of Eastern European advanced technology, 2015, 2/10 (74), 50-57, doi:10.15587/1729-4061.2015.41377.

Carrascosa, C., Millan, R., Saavedra, P., etc. Identification of the risk factors associated with cheese production to implement the hazard analysis and critical control points (HACCP) system on cheese farms, Journal of Dairy Science (Available online), 2016, doi:10.3168/jds.2015-10301.

Maldonado-Siman, E., Bai, L., Ramírez-Valverde, R. Comparison of implementing HACCP systems of exporter Mexican and Chinese meat enterprises, Food control, 2014, 38, 109-115, doi:10.1016/j.foodcont.2013.10.017.

Orlenko, О. V. Sistema upravlіnnya bezpechnіstyu kharchovoї produktsії: zaprovadzhennya sistemi KhASSP na pіdpriєmstvakh krup’yanoї іndustrії [The system of food safety management: the introduction of the HACCP system in enterprises grinding industry], Global and national economic problems, 2015, 4, 522-527.

Vlasenko, I. G. Suchasniy stan kontrolyu yakostі molochnoї sirovini ta perspektivi vikoristannya komp’yuternikh tekhnologіy dlya rtsіnki bіologіchnoї bezpeki kharchovikh produktіv v Ukraїnі [The current state of quality control of raw milk and prospects of using computer technology for evaluation of biological safety of food products in Ukraine], Food Problems [Web], 2006. 3.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. de Oliveira, C. A. F., da Cruz, A. G., Tavolaro, P., Corrassin, C. H. Chapter 10 – Food Safety: Good Manufacturing Practices (GMP), Sanitation Standard Operating Procedures (SSOP), Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), Antimicrobial food packaging, 2016, 129-139.
 2. Мельник, Е. Системы управления пищевых предприятий / Е. Мельник // Мир продуктов. – 2014. – № 6. –С. 6 - 9.
 3. Березовая, С. С. Необходимость внедрения в Украине систем управления безопасностью пищевых продуктов на основе принципов НАССР / С. С. Березовая // Стан-дартизація. Сертифікація. Якість. – 2015. – № 2. –
  С. 43-48.
 4. Большакова, В. Л. Моніторинг інформації щодо використання про біотичних систем на основі Lactobacillus acidophilus у складі харчових продуктів / В. Л. Большакова // Сборник научных трудов «Вестник НТУ «ХПИ», Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – 2015. – № 39. – C. 93 - 97.
 5. Кондратюк, Н. В. Технологія солодких страв з використанням капсульованих продуктів з пробіотичними мікроорганізмами / Н. В. Кондратюк // автореф. дис. канд. техн. наук. – Харків: ХДУХТ. – 2012. – 19 с.
 6. Toropilova, J. Why HACCP Might Sometimes Become Weak or Even Fail / J. Toropilova, P. Bystricky // Procedia food science. – 2015. – V. 5. – Р. 296-299. doi:10.1016/j.profoo.2015.09.072.
 7. Dzwolak, W. HACCP in small food businesses – The Polish experience / W. Dzwolak // Food control. – 2014. – V. 36, Iss. 1. – P. 132 - 137. – doi:10.1016/j.foodcont.2013.07.043.
 8. Kafetzopoulos, D. P. Measuring the effectiveness of the HACCP Food Safety Management System / D. P. Kafetzopoulos, E. L. Psomas, P.D. Kafetzopoulos // Food control. – 2013. – V. 33. Iss. 2. – P. 505 - 513. – doi:10.1016/j.foodcont.2013.03.044.
 9. Green, R. M. The effective enforcement of HACCP based food safety management systems in the UK / R. M. Green, K. Kane // Food control. – 2014. – V. 37. – Р. 257 - 262. – doi:10.1016/j.foodcont.2013.09.016.
 10. Мостова, Л. М. Управління якістю та безпечністю при виробництві кисломолочного сиру оздоровчого призначення / Л. М. Мостова, Т. В. Клусович. // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2015. – № 2/10 (74). – C. 50 - 57. – doi:10.15587/1729-4061.2015.41377.
 11. Carrascosa, C. Identification of the risk factors associated with cheese production to implement the hazard analysis and critical control points (HACCP) system on cheese farms /    C. Carrascosa, R. Millan, P. Saavedra, etc. // Journal of Dairy Science (Available online). – 2016. doi:10.3168/jds.2015-10301.
 12. Maldonado-Siman, E. Comparison of implementing HACCP systems of exporter Mexican and Chinese meat enterprises / E. Maldonado-Siman, L. Bai, R. Ramírez-Valverde, etc. // Food control. – 2014. – V. 38. – P. 109 - 115. – doi:10.1016/j.foodcont.2013.10.017.
 13. Орленко, О. В. Система управління безпечністю харчової продукції: запровадження системи ХАССП на підприємствах круп’яної індустрії / О. В. Орленко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. - № 4. – С. 522 – 527.
 14. Власенко, І. Г. Сучасний стан контролю якості молочної сировини та перспективи використання комп’ютерних технологій для рцінки біологічної безпеки харчових продуктів в Україні / І. Г. Власенко // Проблеми харчування [Електронний ресурс]. – 2006. – № 3.
DOI: https://doi.org/10.20998/2413-4295.2016.12.20

Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.