DOI: https://doi.org/10.20998/2413-4295.2018.26.16

Апаратно-програмний комплекс контролю фізіологічних параметрів для поліграфічних досліджень

Sergiy Meshchanіnov, Anatoliy Nelha

Анотація


Проаналізовані існуючі апаратно-програмні комплекси детекції брехні людини, що обстежується. Розглянуті технології знімання і обробки фізіологічних сигналів для відстежування фізіологічних реакцій людини в умовах сприйняття емоційно значущої інформації. Запропонований варіант використання безконтактного методу на основі мікроелектронного магнітного датчика реєстрації параметрів кровотока з метою контроля змінювання психоемоційного стану людини, що обстежується на поліграфі. Запропонований алгоритм виявлення порушення контакту «шкіра пацієнта – електрод», що дало змогу значно поліпшити надійність дії відповідного каналу контактного знімання біосигналів


Ключові слова


апаратно-програмні комплекси детекції брехні; контакт «шкіра пацієнта – електрод»; кровоток; алгоритм; психофізіологічний стан; поліграф; електрокардіографія

Повний текст:

PDF

Посилання


Еfremov, I. Poligraf kak sredstvo dokazivaniya. EZH-Urist, 2008, №30, 33-36.

Ghurin, S. I. Praktika i teoriya ispolzovaniya detektorov lzi. – 2-е izd. stereotip. М.: Goryachaya liniya, Теlekom, 2011, 144.

Primenenie tsifrovoy оbrabotki sygnalov / Pod red. E. Оppengaymamа (Per. s аngl.) М.: Мir, 1980, 552.

Pozdnyakov, V. М. Spetsialnie psihofiziologicheskie issledovaniya s ispolzovoniem poligrafa v interesah обеспечения bezopasnosti organizatsiyi i biznesa. М.: RUDN, 2016, 132


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Ефремов, И. Полиграф как средство доказывания / И. Ефремов // ЭЖ-Юрист. – 2008.  – №30.  – С. 33-36.
  2. Журин, С. И. Практика и теория использования детекторов лжи. – 2-е изд. Стереотип / С. И. Журин. – М.: Горячая линия – Телеком, 2011.  – 144 с.
  3. Применение цифровой обработки сигналов / Подред. Э. Оппенгейма (Пер. с англ.) – М.: Мир, 1980.  – 552 с.
  4. Поздняков, В. М. Специальные психофизиологические исследования с использованием полиграфа в интересах обеспечения безопасности организации и бизнеса / В.М. Поздняков. – М.: РУДН, 2016.  – 132 с.