(1)
Буданов, П.; Грінченко , Г.; Нечуйвітер , О.; Цихановська , І. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ БАГАТОПАРАМЕТРИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ ЕНЕРГЕТИКИ. Вісник НТУ "ХПІ" 2023, 27-35.