(1)
Калугіна , І. .; Поплавська , С. . СТРУКТУРНО–МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МУСУ З ФЕЙХОА. Вісник НТУ "ХПІ" 2024, 49-57.