(1)
СТРОКАНЬ, О. В. ПРОГРАМНО-ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОПТИМІЗАЦІЇ МІКРОКЛІМАТУ У ВИРОБНИЧОМУ ПРИМІЩЕННІ. Вісник НТУ "ХПІ" 2015, 91-96.