(1)
Kovalenko, E.; Kovbasa, V.; Нreben B.; Nagornyj, V.; Kupriyanovа T. Дослідження впливу осмотичного зневоднення на якість картопляних чіпсів. Вісник НТУ "ХПІ" 2016, 170-174.