Shydlovskyi, A., Zharkin, A., Novskyi, V., Kaplychnyi, N., Kozlov, O., & Malakhatka, D. (2018). Забезпечення електромагнітної сумісності в локальних електричних мережах. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях, 1(26(1302), 174–183. https://doi.org/10.20998/2413-4295.2018.26.24