Буданов, П., Грінченко , Г., Нечуйвітер , О., & Цихановська , І. (2023). МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ БАГАТОПАРАМЕТРИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ ЕНЕРГЕТИКИ. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях, (1(15), 27–35. https://doi.org/10.20998/2413-4295.2023.01.04