Калугіна , І. ., & Поплавська , С. . (2024). СТРУКТУРНО–МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МУСУ З ФЕЙХОА. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях, (1(19), 49–57. https://doi.org/10.20998/2413-4295.2024.01.07