Shydlovskyi, A., Zharkin, A., Novskyi, V., Kaplychnyi, N., Kozlov, O. і Malakhatka, D. (2018) «Забезпечення електромагнітної сумісності в локальних електричних мережах», Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях, 1(26(1302), с. 174–183. doi: 10.20998/2413-4295.2018.26.24.