Хохотва, О. . і Бутченко , Л. . (2022) «ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ СОРБЦІЙНОГО ВИЛУЧЕННЯ ФЕНОЛУ КОМПОЗИЦІЙНИМ СОРБЕНТОМ F300-MnO2», Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях, (1(11), с. 64–68. doi: 10.20998/2413-4295.2022.01.10.