Буданов, П., Грінченко , Г., Нечуйвітер , О. і Цихановська , І. (2023) «МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ БАГАТОПАРАМЕТРИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ ЕНЕРГЕТИКИ», Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях, (1(15), с. 27–35. doi: 10.20998/2413-4295.2023.01.04.