Калугіна , І. . і Поплавська , С. . (2024) «СТРУКТУРНО–МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МУСУ З ФЕЙХОА», Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях, (1(19), с. 49–57. doi: 10.20998/2413-4295.2024.01.07.