[1]
Н. . Сова, К. . Худайбердієва, Н. . Коваленко, і І. . Михненко, «Використання борошна із насіння нішевих культур у технології виробництва кексів», Вісник НТУ "ХПІ", вип. 4 (10), с. 94–100, Груд 2021.