[1]
О. . Хохотва і Л. . Бутченко, «ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ СОРБЦІЙНОГО ВИЛУЧЕННЯ ФЕНОЛУ КОМПОЗИЦІЙНИМ СОРБЕНТОМ F300-MnO2», Вісник НТУ "ХПІ", вип. 1(11), с. 64–68, Трав 2022.