[1]
П. Буданов, Г. Грінченко, О. Нечуйвітер, і І. Цихановська, «МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ БАГАТОПАРАМЕТРИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ ЕНЕРГЕТИКИ», Вісник НТУ "ХПІ", вип. 1(15), с. 27–35, Трав 2023.