[1]
Т. . Денисюк, О. . Рачков, і І. . Старков, «ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРЕРОБКИ ВІДХОДІВ ЗБАГАЧЕННЯ РУД ЕЛЕКТРОРОЗРЯДНИМ МЕТОДОМ», Вісник НТУ "ХПІ", вип. 4(18), с. 98–105, Груд 2023.