[1]
І. . Калугіна і С. . Поплавська, «СТРУКТУРНО–МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МУСУ З ФЕЙХОА», Вісник НТУ "ХПІ", вип. 1(19), с. 49–57, Квіт 2024.