[1]
О. В. СТРОКАНЬ, «ПРОГРАМНО-ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОПТИМІЗАЦІЇ МІКРОКЛІМАТУ У ВИРОБНИЧОМУ ПРИМІЩЕННІ», Вісник НТУ "ХПІ", вип. 48, с. 91–96, Трав 2015.