Денисюк , Т. ., О. . Рачков, і І. . Старков. «ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРЕРОБКИ ВІДХОДІВ ЗБАГАЧЕННЯ РУД ЕЛЕКТРОРОЗРЯДНИМ МЕТОДОМ». Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях, вип. 4(18), Грудень 2023, с. 98-105, doi:10.20998/2413-4295.2023.04.14.