СТРОКАНЬ, О. В. «ПРОГРАМНО-ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОПТИМІЗАЦІЇ МІКРОКЛІМАТУ У ВИРОБНИЧОМУ ПРИМІЩЕННІ». Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях, вип. 48, Травень 2015, с. 91-96, http://vestnik2079-5459.khpi.edu.ua/article/view/42916.