Індексація журналу

Членство у професійних асоціаціях та об'єднаннях

Видавець цього журналу - National Technical University "Kharkiv Politechnic Institute" - має міжнародний авторитет у світі наукового видання. Він є членом і бере активну участь у діяльності наступних професійних асоціацій:

Статус в Україні

Видання "Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях" включене до переліку друкованих наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт:

Бази данних наукової інформації

 Index Copernicus Journals Master List.

Каталоги та системи пошуку