Дивитися випуск

Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях