Інформація про автора

Товажнянский, Л. Л., НТУ «ХПИ», Харьков, Україна