Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 18 (2012): Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях Аналіз стуктури систем підтримки прийняття рішень в АСУДР Анотація   PDF (Русский)
Л. С. Абрамова, И. Г. Наглюк, С. В. Капинус
 
№ 50 (2012): Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія: Нові рішення у сучасних технологіях Аналіз сучасного газоочисного обладнання Анотація   PDF (Русский)
Ю. Г. Бакланов, В. Ф. Моисеев, Н. А. Букатенко
 
№ 18 (2012): Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях Аналіз технічних пристроїв електромагнітного випромінювання для впливу на мікробіологічні об'єкти тваринництва Анотація   PDF (Русский)
Максим Сергеевич Сорокин, Александр Данилович Черенков
 
Том 1, № 26(1302) (2018): Вісник НТУ «ХПІ»: Серія "Нові рішення у сучасних технологіях" Аналіз формування вартісно-цільової стратегії електроспоживання підприємств залізорудної галузі України Анотація   PDF
Igor Sinchuk
 
№ 57 (2010): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Нові рішення у сучасних технологіях" Аналіз функціонування системи теплопостачання як об’єкта управління Анотація   PDF
Ю. В. Парфененко, О. І. Пономаренко, В. Г. Неня
 
№ 26 (2012): Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях Аналіз характеристик відкритого резонатора для вимірювання діелектричної проникності рідких біологічних речовин Анотація   PDF (Русский)
Николай Петрович Кунденко
 
№ 25 (1197) (2016): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Нові рішення у сучасних технологіях" Аналітичне визначення внутрішніх напружень та переміщень тонкостінної втулки інструментального затискного патрона Анотація   PDF
Taras Tsvyd, Yuriy Kuznetsov
 
№ 42 (1214) (2016): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Нові рішення у сучасних технологіях" Аналітичне визначення опору качення ливарної форми по роликовим опорам Анотація   PDF   PDF
Pavel Anofriev, Leonid Bondarenko, Vladimir Cherkudinov
 
№ 50 (2012): Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія: Нові рішення у сучасних технологіях Аналітичний вираз розподілу температури в ємбріоні для технології Зілос Анотація   PDF (Русский)
Ю. Е. Мегель, Д. А. Левкин
 
№ 5 (2011): Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія: Нові рішення у сучасних технологіях Аналітичний огляд сучасних методів математичного комп'ютерного моделювання робочих процесів електрогідравлічних систем та агрегатів Анотація   PDF
О. Є. Скворчевський
 
№ 43 (2013): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Нові рішення у сучасних технологіях" Анализ влияния свойств фиксирующего материала на напряженно-деформированное состояние системы «базовая плита – направляющие колонки» разделительных штампов Анотація   PDF (Русский)
А. В. Грабовский, Н. А. Ткачук, О. А. Ищенко, Г. А. Кротенко, А. В. Ткачук
 
№ 70 (2013): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Нові рішення у сучасних технологіях" Анализ дифракции электромагнитного поля на неоднородной сфере яиц тутового шелкопряда Анотація   PDF (Русский)
О. Ю. Хандола
 
№ 70 (2013): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Нові рішення у сучасних технологіях" Анализ и профилактика профессиональных заболеваний на предприятиях металлургической и горно- химической промышленности Анотація   PDF (Русский)
Н. Н. Сакун, И. В. Москалюк, Н. И. Шуляк
 
№ 58 (2011): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Нові рішення у сучасних технологіях" Анализ напряженного состояния цилиндрической оболочки при наложении кольцевой нагрузки Анотація   PDF (Русский)
Р. Г. Пузырь, О. В. Троцко
 
№ 43 (2013): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Нові рішення у сучасних технологіях" Анализ проблем и постановка задачи исследования процесса выдавливания стержневых конических деталей Анотація   PDF (Русский)
А. И. Целуйко, В. И. Кузьменко
 
№ 46 (2010): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Нові рішення у сучасних технологіях" Анализ способа упрочнения деталей микродуговым оксидированием Анотація   PDF (Русский)
А. М. Шкилько, В. В. Тихоненко
 
№ 14 (2015): Вісник НТУ"ХПІ" Серія "Нові рішення в сучасних технологіях" АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЙ МЕЖДУ ОЦЕНКАМИ ПОЛОЖЕНИЙ НЕБЕСНЫХ ОБЪЕКТОВ В ЗАДАЧЕ ОТОЖДЕСТВЛЕНИЯ CCD-КАДРА Анотація   PDF (Русский)
Н. Ю. ДИХТЯР, Я. С. МОВСЕСЯН, С. В. ХЛАМОВ, В. Е. САВАНЕВИЧ
 
№ 70 (2013): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Нові рішення у сучасних технологіях" Аналитический анализ антенной системы для лечения эндометрита животных Анотація   PDF (Русский)
А. .В. Думанский, Л. .Н. Михайлова
 
Том 1, № 26(1302) (2018): Вісник НТУ «ХПІ»: Серія "Нові рішення у сучасних технологіях" Апаратно-програмний комплекс контролю фізіологічних параметрів для поліграфічних досліджень Анотація   PDF
Sergiy Meshchanіnov, Anatoliy Nelha
 
№ 17 (2012): Вісник національного технічного університету "ХПІ". Серія: Нові рішення у сучасних технологіях Апробація на національному рівні алгоритму відбору інвестиційних проектів в портфель Анотація   PDF (Русский)
А. С. Ванюшкин
 
№ 57 (2010): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Нові рішення у сучасних технологіях" Апробація ресурсозберігаючої технології виробництва комбікормів та БВМД в умовах господарства Анотація   PDF
Ю. В. Яценко, В. І. Піскун
 
№ 56 (2013): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Нові рішення у сучасних технологіях" Архітектура відкритої P2P хмарної системи Анотація   PDF
К. В. Харченко
 
№ 56 (2013): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Нові рішення у сучасних технологіях" Архітектура відкритої P2P хмарної системи Анотація   PDF
К. В. Харченко
 
Том 1, № 26(1302) (2018): Вісник НТУ «ХПІ»: Серія "Нові рішення у сучасних технологіях" Асиметричний узгоджуючий DC / DC перетворювач для систем електропостачання з накопичувачами електричної енергії Анотація   PDF (Русский)
Volodymyr Ivakhno, Volodymyr Zamaruiev, Bohdan Styslo, Andrei Blinov
 
№ 18 (2013): Вісник Національного Технічного Університету "ХПІ". Серія: Нові рішення у сучасних технологіях Біноміальний перетворювач інформації Анотація   PDF (Русский)
А. А. Борисенко, А. В. Иванчук, К. Э. Чередниченко
 
№ 9(1285) (2018): Вісник НТУ «ХПІ»: Серія "Нові рішення у сучасних технологіях" Біотехнологічні аспекти отримання йогуртної основи для виробництва низьколактозного морозива Анотація   PDF
Anastasia Trubnikova, Tetyana Sharakhmatova, Karina Mamintova, Olha Tsupra
 
№ 42 (1214) (2016): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Нові рішення у сучасних технологіях" Біотехнологічні методи у виробництві фаршу з азово-чорноморських риб Анотація   PDF (Русский)
Anatoliy Bezysov, Tatiyna Manoli, Tatiyna Nikitchina, Oleg Glushкоv, Yana Bаryshеvа
 
№ 17 (2014): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Нові рішення у сучасних технологіях" Біотехнологічні особливості спільного культивування триштамової заквашувальної композиції біфідобактерій з мезофільними молочнокислими лактококами Анотація   PDF
Ю. В. Назаренко
 
№ 18 (2013): Вісник Національного Технічного Університету "ХПІ". Серія: Нові рішення у сучасних технологіях Багатозначні біноміальні лічильники Анотація   PDF (Русский)
А. А. Борисенко, Т. А. Протасова, Е. А. Протасова, В. Ю. Сидоренко
 
№ 66 (2012): Вісник Національного Технічного Університету "ХПІ". Серія: Нові рішення у сучасних технологіях Багатокомпонентні гетерогенні системи: ефективна діелектрична проникність та поглинання Анотація   PDF
Я. С. Криворучко, Л. Б. Лерман, Н. Г. Шкода
 
№ 32(1254) (2017): Вісник НТУ «ХПІ»: Серія "Нові рішення у сучасних технологіях" Багаторівнева модель управління процесом Анотація   PDF (Русский)
Liudmyla Perperi, Hennadii Oborskyi, Ganna Goloborodko
 
№ 18 (2013): Вісник Національного Технічного Університету "ХПІ". Серія: Нові рішення у сучасних технологіях Багаторівневий каскадний перетворювач частоти з силовим послідовним активним фільтром Анотація   PDF (Русский)
А. А. Шавёлкин, А. В. Ханин
 
№ 7 (2014): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Нові рішення у сучасних технологіях" Безобжиговые муллитокорундовые огнеупоры на фосфатных связках Анотація   PDF (Русский)
О. Я. Питак, Я. Н. Питак, Ю. В. Харыбина
 
№ 39 (2015): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Нові рішення у сучасних технологіях" Биотехническая система диагностики состояния мелкого моторного развития Анотація   PDF (Русский)
К. .Г. Селиванова, Ж. .Б. Иванченко, О. .Г. Аврунин
 
№ 70 (2013): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Нові рішення у сучасних технологіях" Биофизическое обоснование по применению электро-магнитного излучения для уничтожения вредителей урожая садовых культур Анотація   PDF (Русский)
В. М. Дубик, Л. Н. Михайлова
 
71 - 105 з 1211 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>