Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 23(1245) (2017): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Нові рішення у сучасних технологіях" Вплив ступіню подрібнення сланей водоростей вакаме на показники якості білково-мінеральних батончиків «Аlgae bar wakame» Анотація   PDF
Victoria Yevlash, Vіktorіa Akmen, Sergii Nikitin
 
№ 53(1274) (2017): Вісник НТУ «ХПІ»: Серія "Нові рішення у сучасних технологіях" Вплив Сумської ТЕЦ на екологічний стан прилеглих територій Анотація   PDF
Hanna Miakaieva
 
№ 43 (2013): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Нові рішення у сучасних технологіях" Вплив температури на характер пластичної деформації високомідистих чавунів Анотація   PDF
Д. А. Гусачук, П. П. Савчук, Ю. П. Фещук, М. Д. Мельничук
 
№ 1 (2012): Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях Вплив температурних параметрів діода на енергетичні характеристики імпульсного діодного генератора Анотація   PDF (Русский)
А. В. Козак
 
№ 62 (2015): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Нові рішення у сучасних технологіях" Вплив теплової обробки біологічно активними речовинами на інтенсивність дихання перцю впродовж зберігання Анотація   PDF
Olesia Priss, Galyna Bandurenko
 
№ 12 (1184) (2016): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Нові рішення у сучасних технологіях" Вплив теплової обробки біологічно активними речовинами на функціонування системи низькомолекулярних антиоксидантів під час зберігання плодів перцю Анотація   PDF
Olesia Priss, Nadiya Zahorko
 
№ 23 (2011): Вісник Національного Технічного Університету "ХПІ". Серія: Нові рішення у сучасних технологіях Вплив тертя на зношування деталей машин Анотація   PDF (Русский)
А. И. Беловод, В. В. Дудник, А. В. Канивец, А. А. Дудников
 
№ 50 (2012): Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія: Нові рішення у сучасних технологіях Вплив тиристорних випрямлячів електродвіжітельного комплексу судна на суднову електроенергетичну систему Анотація   PDF (Русский)
А. А. Жиленков, И. А. Седаков
 
№ 12 (1184) (2016): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Нові рішення у сучасних технологіях" Вплив тиску та температури на коефіцієнт тертя гранульованих полімерних матеріалів по металевій поверхні Анотація   PDF
Viktor Vytvytskyi, Oleksandr Sokolskyi, Ihor Mikulionok
 
№ 32(1254) (2017): Вісник НТУ «ХПІ»: Серія "Нові рішення у сучасних технологіях" Вплив тріщин на модулі пружності та життєвий цикл асфальтобетону Анотація   PDF
Yaroslav Iliyn
 
№ 9(1285) (2018): Вісник НТУ «ХПІ»: Серія "Нові рішення у сучасних технологіях" Вплив умов та тривалості зберігання на швидкість втрат блиску ягід суниці Анотація   PDF
Iryna Zamorska
 
№ 9 (2012): Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях Вплив флуктуацій крутизни на інформаційний параметр сигналу синхронізованого автогенератора Анотація   PDF
Володимир Васильович Рапін, Олександр Іванович Федюшин
 
№ 42 (1214) (2016): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Нові рішення у сучасних технологіях" Вплив частки коксового газу в паливі на необхідний рівень підігріву повітря горіння доменних повітронагрівачів при використанні їх теплоти димових газів Анотація   PDF
Olena Zaiets
 
№ 26 (2012): Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях Впровадження крос-медійних технологій на поліграфічних підприємствах Анотація   PDF (Русский)
Александр Владимирович Вовк, Юлия Андреевна Шевченко
 
№ 23(1245) (2017): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Нові рішення у сучасних технологіях" Впровадження системи мотивації учасників проектного управління компанії з використанням MS Project Online Анотація   PDF
Vitalii Zatserkovnyi, Ivan Oberemok, Nataliia Oberemok, Tetiana Latysheva
 
№ 7(1229) (2017): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Нові рішення у сучасних технологіях" Врахування впливу зміцнення на поле напружень при профілювання і витяжці листового металу Анотація   PDF (Русский)
Roman Arhat, Ruslan Puzyr, Olga Dolgih, Bogdan Gritsenko
 
№ 43 (2013): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Нові рішення у сучасних технологіях" Выбор и обоснование методов теоретических исследований процесса деформирования осесимметричных заготовок Анотація   PDF (Русский)
В. В. Драгобецкий, Р. Г. Пузырь, Р. Г. Аргат
 
№ 2 (2011): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Нові рішення у сучасних технологіях" Выбор методики расчета овально-конической оболочки в зависимости от схемы ее параметризации Анотація   PDF (Русский)
В. В. Плетин
 
№ 7 (2014): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Нові рішення у сучасних технологіях" Выбор методологии разработки программного обеспечения для страховой компании Анотація   PDF (Русский)
В. А. Айвазов, Е. П. Павленко, И. А. Криворотенко
 
№ 43 (2013): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Нові рішення у сучасних технологіях" Выглаживание деталей из титановых сплавов с использованием металлосодержащей смазки Анотація   PDF (Русский)
А. Д. Лавриненков
 
№ 2 (2011): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Нові рішення у сучасних технологіях" Выделение общих свойств диагностического подхода применительно к транспорту Анотація   PDF (Русский)
А. Н. Горяинов
 
№ 57 (2010): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Нові рішення у сучасних технологіях" Высокоскоростные массообменные колонны и газожидкостные сепараторы Анотація   PDF (Русский)
А. А. Куделя
 
№ 23(1245) (2017): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Нові рішення у сучасних технологіях" Вычислительный метод определения постоянных проективного преобразования координат системы координат текущего кадра в систему координат базового Анотація   PDF (Русский)
N. V. Bilous, A. I. Krasov
 
№ 56 (2013): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Нові рішення у сучасних технологіях" Гідродинаміка у апараті з відцентровим псевдозрідженим шаром Анотація   PDF
Д. Б. Щербина, Є. В. Манойло
 
№ 56 (2013): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Нові рішення у сучасних технологіях" Гідродинаміка у апараті з відцентровим псевдозрідженим шаром Анотація   PDF
Д. Б. Щербина, Є. В. Манойло
 
№ 23 (2011): Вісник Національного Технічного Університету "ХПІ". Серія: Нові рішення у сучасних технологіях Газопаротурбінна установка з використанням надлишкової насиченої води в її циклі Анотація   PDF
О. В. Лисих
 
№ 7 (2014): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Нові рішення у сучасних технологіях" Гармонізація взаємодії в системі «оператор – машина – середовище» Анотація   PDF
О. .В. Кулик, Є. .Я. Прасолов
 
№ 57 (2010): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Нові рішення у сучасних технологіях" Гармонізація стандартів поліграфічного виробництва Анотація   PDF
А. С. Гордєєв
 
№ 56 (2013): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Нові рішення у сучасних технологіях" Генетичні алгоритми для задач багатокритеріальної оптимізації в мережах адаптивної маршрутизації даних Анотація   PDF
Т. А. Царенко, А. Р. Карапетян, К. В. Колесніков
 
№ 56 (2013): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Нові рішення у сучасних технологіях" Генетичні алгоритми для задач багатокритеріальної оптимізації в мережах адаптивної маршрутизації даних Анотація   PDF
Т. А. Царенко, А. Р. Карапетян, К. В. Колесніков
 
№ 9(1285) (2018): Вісник НТУ «ХПІ»: Серія "Нові рішення у сучасних технологіях" Геоінформаційне моделювання в задачах відновлювальної енергетики Анотація   PDF
Vitalii Zatserkovnyi, Nataliia Oberemok, Anastasiia Puzik
 
№ 42 (1214) (2016): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Нові рішення у сучасних технологіях" Гетерогенно-каталітична трансестерифікація триолеату гліцерину в полі ультразвукових хвиль Анотація   PDF
Yurii Melnyk, Roman Starchevskyi
 
№ 17 (2012): Вісник національного технічного університету "ХПІ". Серія: Нові рішення у сучасних технологіях Гліцеринова рафінація олії Анотація   PDF (Русский)
О. П. Чумак, Н. Ю. Менделева
 
№ 5 (2011): Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія: Нові рішення у сучасних технологіях Глава 4. Основи єдиної теорії рушіїв на безперервних потоках. Розробка напрямки технічного прогресу в галузі авіадвигунобудування, пов'язаного з підвищенням газодинамічної стійкості роботи повітряно-реактивних двигунів при зльоті, польоті й посадці Анотація   PDF (Русский)
Б. Ш. Мамедов
 
№ 50 (2012): Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія: Нові рішення у сучасних технологіях Глава 9. Основи єдиної теорії рушіїв на безперервних потоках. виведення формули тяги, польотного (тягового) ККД, теореми про підйомної силі продуваемого ізольованого профілю одиничного розмаху, як рушія на безперервних потоках (коротка теорія крила літака Анотація   PDF (Русский)
Б. Ш. Мамедов
 
246 - 280 з 1211 результатів << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>