Про журнал

Журнал публікує наукові результати та досягнення мультидисциплінарних досліджень молодих науковців широкого профілю у сферах машинобудування, енергетики, технологій органічних і неорганічних речовин, екології, інформаційних технологій і систем управління, техніки та електрофізики високих напруг, а також з фундаментальних аспектів сучасних технологій.

Рік заснування: 2001

p-ISSN: 2079-5459   e-ISSN: 2413-4295

Видавець: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Засновник:Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Ідентифікатор медіа:­ R30-02565, згідно з рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 11.01.2024 № 33

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України, категорія "Б" (накази МОН України №409 від 17.03.2020 та №886 від 02.07.2020) за спеціальностями 132-Матеріалознавство; 141- Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; 142-Енергетичне машинобудування; 151-Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; 152 -Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка; 161-Хімічні технології та інженерія; 181-Харчові технології

Періодичність: 4 рази на рік

Мова видання: українська, англійська

Індексація журналу: журнал включено до Ulrich’s Periodical Directory, індексується у Index CopernicusGoogle Академія.

 

Галузь та проблематика

Висвітлюються питання: 

- енергетика, машинобудування та технології конструкційних матеріалів;

- інформаційні технології та системи управління;

- хімічні та харчові технології;

- сучасні технології приладобудування;

- електрофізичні технології, ЕМС та блискавкозахист.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, що означає, що весь зміст є безкоштовним для користувача або його/її установи. Цей журнал підтримує принципи вільного поширення наукової інформації (користувачам дозволено читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або посилатися на повні тексти статей, або використовувати їх для будь-яких інших законних цілей, не запитуючи попереднього дозволу видавця чи автора) та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Статті ліцензуються відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

Процес рецензування

Усі статті журналу проходять "сліпе" рецензування двома незалежними рецензентами, які працюють у відповідній галузі. Кожен з них заповнює наступну форму:

Форма рецензування