Про журнал

Журнал публікує наукові результати та досягнення мультидисциплінарних досліджень молодих науковців широкого профілю у сферах машинобудування, енергетики, технологій органічних і неорганічних речовин, екології, інформаційних технологій і систем управління, техніки та електрофізики високих напруг, а також з фундаментальних аспектів сучасних технологій.

Рік заснування: 2001

p-ISSN: 2079-5459   e-ISSN: 2413-4295

Видавець: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Засновник:Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №23776-13616Р від 14.02.2019

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України, категорія "Б" (накази МОН України №409 від 17.03.2020 та №886 від 02.07.2020) за спеціальностями 132-Матеріалознавство; 141- Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; 142-Енергетичне машинобудування; 151-Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; 152 -Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка; 161-Хімічні технології та інженерія; 181-Харчові технології

Періодичність: 4 рази на рік

Мова видання: українська, англійська

Індексація журналу: журнал включено до Ulrich’s Periodical Directory, індексується у Index CopernicusGoogle Академія.

 

Галузь та проблематика

Висвітлюються питання: 

- енергетика, машинобудування та технології конструкційних матеріалів;

- інформаційні технології та системи управління;

- хімічні та харчові технології;

- сучасні технології приладобудування;

- електрофізичні технології, ЕМС та блискавкозахист.

 

Процес рецензування

Усі статті журналу проходять "сліпе" рецензування двома рецензентами, які працюють у відповідній галузі. Кожен з них заповнює наступну форму:

Форма рецензування

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.