Редакційна колегія

Відповідальний редактор:

Сокол Є. І., докт. техн. наук, проф., чл.-кор. НАНУ, ректор, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна

E-mail: yevgen.sokol@khpi.edu.ua

Scopus Author ID 7005418534

ORCID 0000-0003-1370-1482

Члени редколегії:

Авдєєва О. П., канд. техн. наук, доцент, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна

E-mail: olena.avdieieva@khpi.edu.ua

Scopus Author ID 57205624801

ORCID  0000-0002-9358-4265

Байрачний В. Б., канд. техн. наук, проф., Національний Технічний Університет «Харківський Політехнічний Інститут», Україна

E-mail: volodymyr.bairachnyi@khpi.edu.ua

Scopus Author ID 56054697900

Березка Т. О., канд. техн. наук, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна

E-mail: tetiana.berezka@khpi.edu.ua

Scopus Author ID 57196287301

ORCID  0000-0003-1329-2981

Брагіна Л. Л., докт. техн. наук, проф., Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна

E-mail: liudmyla.bragina@khpi.edu.ua

Scopus Author ID 24449078700

ORCID 0000-0002-4029-0941

Бурлака М. В., Research and Development Manager, SoftInWay Inc., США

E-mail: m.burlaka@softinway.com

Scopus Author ID 56502359000

ORCID  0000-0002-6464-2032

Глушко А. В., канд. техн. наук, ст. викл., Національний Технічний Університет «Харківський Політехнічний Інститут», Україна

E-mail: alyona.glushko@khpi.edu.ua

Scopus Author ID 57201468558

ORCID  0000-0002-6245-9971

ResearcherID AAO-5341-2021

Гораш Є., канд. техн. наук, Університет Стратклайда, Великобританія

E-mail: yevgen.gorash@strath.ac.uk

Scopus Author ID 23389008000

ORCID 0000-0003-2802-7814

ResearcherID H-8949-2012

Гринченко Н. Г., докт. техн. наук, доц., Харківський державний університет харчування та торгівлі, Україна

E-mail: tatagrin1201@gmail.com

Scopus Author ID 57190493950

ORCID  0000-0002-8440-0727 

ResearcherID G-7443-2016

Данильченко Д. О., канд. техн. наук, доц., Національний Технічний Університет «Харківський Політехнічний Інститут», Україна

E-mail: dmytro.danylchenko@khpi.edu.ua

Scopus Author ID 57200139784

ORCID  0000-0001-7912-1849

Демидов І. М., докт. техн. наук, проф., Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна

E-mail: ihor.demydov@khpi.edu.ua

Scopus Author ID 57190441532

ORCID  0000-0001-5854-0833

Єнікєєв О. Ф., докт. техн. наук, доц., Донбаська державна машинобудівна академія, Україна

E-mail: kiber@dgma.donetsk.ua

Scopus Author ID 6602359182

ORCID  0000-0001-8633-3233

ResearcherID I-7398-2018

Заковоротний О. Ю., докт. техн. наук, проф., вчений секретар, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна

E-mail: oleksandr.zakovorotnyi@khpi.edu.ua

Scopus Author ID 57201613700

ORCID 0000-0003-4415-838X

ResearcherID C-3091-2016

Колодяжна Л. В., докт. техн. наук, с. н. с., Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України, Україна

E-mail: lyubov.kolodyazhna@khpi.edu.ua

Scopus Author ID 56636361700

ORCID  0000-0001-5469-4325

ResearcherID AAY-6280-2020

Костик К.О., докт. техн. наук, проф., Національний Технічний Університет «Харківський Політехнічний Інститут», Україна

E-mail: kateryna.kostyk@khpi.edu.ua

Scopus Author ID 57189501584

ORCID  0000-0003-4139-9970

ResearcherID AAR-5849-2020

Куліченко В. В., канд. техн. наук, доц., Національний Технічний Університет «Харківський Політехнічний Інститут», Україна

E-mail: viacheslav.kulichenko@khpi.edu.ua

Scopus Author ID 55820370800

ORCID  0000-0002-6702-3237

ResearcherID I-5422-2018

Ларін О. О., докт. техн. наук, проф., Національний Технічний Університет «Харківський Політехнічний Інститут», Україна

E-mail: oleksiy.larin@khpi.edu.ua

Scopus Author ID 56239754100

ORCID  0000-0002-5721-4400

ResearcherID L-3511-2017

Львов Г. І., докт. техн. наук, проф., Національний Технічний Університет «Харківський Політехнічний Інститут», Україна

E-mail: gennadiy.lvov@khpi.edu.ua

Scopus Author ID 57198893601

ORCID 0000-0003-0297-9227

ResearcherID U-8774-2017

Мазаєва В. С., канд. техн. наук, н. с., Український науково-дослідний інститут олій та жирів Національної академії аграрних наук України, Україна

E-mail: vika1988977@gmail.com

Scopus Author ID 57192819520

ORCID  0000-0002-5560-9126

ResearcherID H-4264-2018

Меньшикова С.І., канд. фіз.-мат. наук, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна

E-mail: svitlana.menshikova@khpi.edu.ua

Scopus Author ID 25626732600

ORCID 0000-0002-3269-6204

ResearcherID C-7491-2019

Мінакова К. О., канд. фіз.-мат. наук, доц., Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна

E-mail: kseniia.minakova@khpi.edu.ua

Scopus Author ID 56669820000

ORCID  0000-0002-8869-1082

Моїсєєв В. Ф., канд. техн. наук, проф., Національний Технічний Університет «Харківський Політехнічний Інститут», Україна

E-mail: viktor.moisieiev@khpi.edu.ua

Scopus Author ID 57207565424

Ноздрачова К. Л., докт. техн. наук, доц., Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна

E-mail: kateryna.nozdrachova@khpi.edu.ua

Scopus Author ID 57192165277

ORCID  0000-0002-1996-2301

Носенко Т. Т., докт. техн. наук, проф., Національний університет харчових технологій, Україна

E-mail: tamara_nosenko@ukr.net

Scopus Author ID 56203715700

ORCID  0000-0002-1758-4669

ResearcherID U-6242-2018

Папченко В. Ю., канд. техн. наук, с.н.с., Український науково-дослідний інститут олій та жирів Національної академії аграрних НУ, Україна

E-mail: vikucya@gmail.com

Scopus Author ID 57215828113

ORCID  0000-0002-3692-0699

ResearcherID AAE-2467-2021

Піментел С. P., проф. електричного факультету, Федеральний Університет Гояс, Бразилія

E-mail: sergio_pimentel@ufg.br

Scopus Author ID 34975851900

ORCID 0000-0003-3443-2429

ResearcherID E-3147-2014

Пітак І. В., канд. техн. наук, доц., Національний Технічний Університет «Харківський Політехнічний Інститут», Україна

E-mail: inna.pitak@khpi.edu.ua

Scopus Author ID 57190494075

ORCID  0000-0003-4935-8225

ResearcherID O-3120-2017

Плєснецов С. Ю., канд. техн. наук, доц., Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна

E-mail: serhii.pliesnetsov@khpi.edu.ua

Scopus Author ID 57193851297

ORCID  0000-0001-8428-5426

Раскін Л. Г., докт. техн. наук, проф., Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна

E-mail: lev.raskin@khpi.edu.ua

Scopus Author ID 55790907900

ORCID 0000-0002-9015-4016

Руденко С. С., канд. техн. наук, Науково-дослідний та проєктно-конструкторський інститут "Молнія" НТУ «ХПІ», Україна

E-mail: serhij_rudenko@ukr.net

Scopus Author ID 57202114113

ORCID 0000-0002-2544-1545

Селін Р. В., канд. техн. наук, с.н.с., Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України, Україна

E-mail: selinrv@gmail.com

Scopus Author ID 57203804991

ORCID  0000-0002-2990-1131

ResearcherID roman-selin 

Сучков Г. М., докт. техн. наук, проф., Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна

E-mail: hpi.suchkov@gmail.com

Scopus Author ID 6701457655

ORCID  0000-0002-1805-0466

Тихомирова Т. С., канд. техн. наук, доц., Національний Технічний Університет «Харківський Політехнічний Інститут», Україна

E-mail: tetiana.tykhomyrova@khpi.edu.ua

Scopus Author ID 57163808700

ORCID  0000-0001-9124-9757

Томашевський Р. С., докт. техн. наук, проф., Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна

E-mail: roman.tomashevskyi@khpi.edu.ua

Scopus Author ID 56338488300

ORCID 0000-0002-5278-9272

ResearcherID I-6536-2018

Філенко О. М., канд. техн. наук, доц.,  Національний Технічний Університет «Харківський Політехнічний Інститут», Україна

E-mail: olesia.filenko@khpi.edu.ua

Scopus Author ID 57163432300

ORCID  0000-0002-0277-6633

Хохлов М.А ., канд. техн. наук, н.с., Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, Україна

E-mail: maksymkhokhlov@gmail.com

Scopus Author ID 57142328800

ORCID  0000-0002-8180-3459

ResearcherID AAO-5308-2021

Шевченко С. Ю., докт. техн. наук, проф., Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна

E-mail: sergii.shevchenko@khpi.edu.ua

Scopus Author ID 57190441281

ORCID 0000-0002-9658-7787

ResearcherID AAV-2023-2020

Шестопалов О. В., канд. техн. наук, доц., Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна

E-mail: oleksii.shestopalov@khpi.edu.ua

Scopus Author ID 57163710100

ORCID  0000-0001-6268-8638

ResearcherID N-3595-2015

Шидакова-Каменюка О. Г., канд. тех. наук, доц., Харківський державний університет харчування та торгівлі, Україна

E-mail: shidakovae@gmail.com

Scopus Author ID 57192821498

ORCID  0000-0002-8550-7817