Редакційна колегія

Відповідальний редактор:

Сокол Є. І., докт. техн. наук, проф., чл.-кор. НАНУ, ректор, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна

Scopus Author ID 7005418534

ORCID 0000-0003-1370-1482

Члени редколегії:

Авдєєва О. П., канд. техн. наук, доцент, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна

Scopus Author ID 57205624801

ORCID  0000-0002-9358-4265

Байрачний В. Б., канд. техн. наук, проф., Національний Технічний Університет «Харківський Політехнічний Інститут», Україна

Scopus Author ID 56054697900

Березка Т. О., канд. техн. наук, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна

Scopus Author ID 57196287301

ORCID  0000-0003-1329-2981

Брагіна Л. Л., докт. техн. наук, проф., Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна

Scopus Author ID 24449078700

ORCID 0000-0002-4029-0941

Бурлака М. В., Research and Development Manager, SoftInWay Inc., США

Scopus Author ID 56502359000

ORCID  0000-0002-6464-2032

Глушко А. В., канд. техн. наук, ст. викл., Національний Технічний Університет «Харківський Політехнічний Інститут», Україна

Scopus Author ID 57201468558

ORCID  0000-0002-6245-9971

ResearcherID AAO-5341-2021

Гораш Є., канд. техн. наук, Університет Стратклайда, Великобританія

Scopus Author ID 23389008000

ORCID 0000-0003-2802-7814

ResearcherID H-8949-2012

Гринченко Н. Г., докт. техн. наук, доц., Харківський державний університет харчування та торгівлі, Україна

Scopus Author ID 57190493950

ORCID  0000-0002-8440-0727 

ResearcherID G-7443-2016

Данильченко Д. О., канд. техн. наук, доц., Національний Технічний Університет «Харківський Політехнічний Інститут», Україна

Scopus Author ID 57200139784

ORCID  0000-0001-7912-1849

Демидов І. М., докт. техн. наук, проф., Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна

Scopus Author ID 57190441532

ORCID  0000-0001-5854-0833

Єнікєєв О. Ф., докт. техн. наук, доц., Донбаська державна машинобудівна академія, Україна

Scopus Author ID 6602359182

ORCID  0000-0001-8633-3233

ResearcherID I-7398-2018

Заковоротний О. Ю., докт. техн. наук, проф., вчений секретар, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна

Scopus Author ID 57201613700

ORCID 0000-0003-4415-838X

ResearcherID C-3091-2016

Колодяжна Л. В., докт. техн. наук, с. н. с., Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України, Україна

Scopus Author ID 56636361700

ORCID  0000-0001-5469-4325

ResearcherID AAY-6280-2020

Костик К.О., докт. техн. наук, проф., Національний Технічний Університет «Харківський Політехнічний Інститут», Україна

Scopus Author ID 57189501584

ORCID  0000-0003-4139-9970

ResearcherID AAR-5849-2020

Куліченко В. В., канд. техн. наук, доц., Національний Технічний Університет «Харківський Політехнічний Інститут», Україна

Scopus Author ID 55820370800

ORCID  0000-0002-6702-3237

ResearcherID I-5422-2018

Ларін О. О., докт. техн. наук, проф., Національний Технічний Університет «Харківський Політехнічний Інститут», Україна

Scopus Author ID 56239754100

ORCID  0000-0002-5721-4400

ResearcherID L-3511-2017

Львов Г. І., докт. техн. наук, проф., Національний Технічний Університет «Харківський Політехнічний Інститут», Україна

Scopus Author ID 57198893601

ORCID 0000-0003-0297-9227

ResearcherID U-8774-2017

Мазаєва В. С., канд. техн. наук, н. с., Український науково-дослідний інститут олій та жирів Національної академії аграрних наук України, Україна

Scopus Author ID 57192819520

ORCID  0000-0002-5560-9126

ResearcherID H-4264-2018

Меньшикова С.І., канд. фіз.-мат. наук, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна

Scopus Author ID 25626732600

ORCID 0000-0002-3269-6204

ResearcherID C-7491-2019

Мінакова К. О., канд. фіз.-мат. наук, доц., Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна

Scopus Author ID 56669820000

ORCID  0000-0002-8869-1082

Моїсєєв В. Ф., канд. техн. наук, проф., Національний Технічний Університет «Харківський Політехнічний Інститут», Україна

Scopus Author ID 57207565424

Ноздрачова К. Л., докт. техн. наук, доц., Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна

Scopus Author ID 57192165277

ORCID  0000-0002-1996-2301

Носенко Т. Т., докт. техн. наук, проф., Національний університет харчових технологій, Україна

Scopus Author ID 56203715700

ORCID  0000-0002-1758-4669

ResearcherID U-6242-2018

Папченко В. Ю., канд. техн. наук, с.н.с., Український науково-дослідний інститут олій та жирів Національної академії аграрних НУ, Україна

Scopus Author ID 57215828113

ORCID  0000-0002-3692-0699

ResearcherID AAE-2467-2021

Піментел С. P., проф. електричного факультету, Федеральний Університет Гояс, Бразилія

Scopus Author ID 34975851900

ORCID 0000-0003-3443-2429

ResearcherID E-3147-2014

Пітак І. В., канд. техн. наук, доц., Національний Технічний Університет «Харківський Політехнічний Інститут», Україна

Scopus Author ID 57190494075

ORCID  0000-0003-4935-8225

ResearcherID O-3120-2017

Плєснецов С. Ю., канд. техн. наук, доц., Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна

Scopus Author ID 57193851297

ORCID  0000-0001-8428-5426

Раскін Л. Г., докт. техн. наук, проф., Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна

Scopus Author ID 55790907900

ORCID 0000-0002-9015-4016

Руденко С. С., канд. техн. наук, Науково-дослідний та проєктно-конструкторський інститут "Молнія" НТУ «ХПІ», Україна

Scopus Author ID 57202114113

ORCID 0000-0002-2544-1545

Селін Р. В., канд. техн. наук, с.н.с., Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України, Україна

Scopus Author ID 57203804991

ORCID  0000-0002-2990-1131

ResearcherID roman-selin 

Сучков Г. М., докт. техн. наук, проф., Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна

Scopus Author ID 6701457655

ORCID  0000-0002-1805-0466

Тихомірова Т. С., канд. техн. наук, доц., Національний Технічний Університет «Харківський Політехнічний Інститут», Україна

Scopus Author ID 57163808700

ORCID  0000-0001-9124-9757

Томашевський Р. С., докт. техн. наук, проф., Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна

Scopus Author ID 56338488300

ORCID 0000-0002-5278-9272

ResearcherID I-6536-2018

Філенко О. М., канд. техн. наук, доц.,  Національний Технічний Університет «Харківський Політехнічний Інститут», Україна

Scopus Author ID 57163432300

ORCID  0000-0002-0277-6633

Хохлов М.А ., канд. техн. наук, н.с., Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, Україна

Scopus Author ID 57142328800

ORCID  0000-0002-8180-3459

ResearcherID AAO-5308-2021

Шевченко С. Ю., докт. техн. наук, проф., Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна

Scopus Author ID 57190441281

ORCID 0000-0002-9658-7787

ResearcherID AAV-2023-2020

Шестопалов О. В., канд. техн. наук, доц., Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна

Scopus Author ID 57163710100

ORCID  0000-0001-6268-8638

ResearcherID N-3595-2015

Шидакова-Каменюка О. Г., канд. тех. наук, доц., Харківський державний університет харчування та торгівлі, Україна

Scopus Author ID 57192821498

ORCID  0000-0002-8550-7817