Регресійні залежності вартісних показників елементів електричних мереж напругою 10-35 кВ

Roman Buinyi, Vitaliy Perepechenyi, Vladlen Zorin

Анотація


Обґрунтування заходів зі зменшення технологічних витрат електричної енергії потребує достовірних вартісних показників. Автори дослідили зміну вартості кабельно-провідникової продукції від її перерізу, а також вартості трансформаторів від їх номінальної потужності та отримали відповідні регресійні залежності для напруг 10, 20 та 35кВ. Дані залежності можуть бути використані для аналітичного розв’язку оптимізаційних задач.

Ключові слова


вартісні показники; трансформатори; проводи; кабелі; регресійні залежності; коефіцієнт детермінації; середньоквадратична похибка

Повний текст:

PDF

Посилання


EURELECTRIC. Electricity for Europe. – Access mode: http://www.eurelectric.org/powerdistributionineurope/

Anjan, K. D. Powerline Ampacity System: Theory, Modeling and Applications, CRC Press, 2000, 258p.

Turan, G. Electrical Power Transmission System Engineering: Analysis and Design. 2nd Edition, CRC Press, 2009, 728p.

Zorin, V. V., Buynyi, R. A., Perepechenyi, V. A. Modeli i metodyi rascheta i otsenki poter moschnosti i elektricheskoy energii v raspredelitelnyih setyah 0,38kV [Models and methods for calculating and estimating power losses and electrical energy in distribution networks 0.38 kV]. Energosberezhenie. Energetika. Energoaudit [Energy saving. Power engineering. Energy audit], 2015, №5(136), 19-27.

Homelskyi, D. K., Buynyi, R. O., Kvytsynskyi, A. O. Klasteryzatsiya struktur rozpodil'nykh elektrychnykh merezh napruhoyu 10 kV [Clustering structures distributive networks with voltage 10 kV]. Enerhetyka ta elektryfikatsiya [Energy and Electrification], 2014, №4, 34-37.

SOU-N MEV 45.2-37471933-44. Ukrupneni pokaznyky vartosti budivnytstva pidstantsiy napruhoyu vid 6 kV do 150 kV ta liniy elektroperedavannya napruhoyu vid 0,38 kV do 150 kV. Normy [Consolidated figures the cost of construction of substations 6 kV to 150 kV power transmission lines and voltage from 0.38 kV to 150 kV. Norms], Kyiv: Minenerhovuhillya Ukrayiny, 2015, 40p.

Sayt komisiyi «TOV «AES-8». – Access mode: http://atrans.in.ua/transformatoryi-tm-106-04-novyie/c1 - 07.10.2016.

Sayt PAT «Zavod «Yuzhkabel». – Access mode: http://www.yuzhcable.com.ua/. – 07.10.2016.

GKD 340.000.002. Vyznachennya ekonomichnoyi efektyvnosti kapital'nykh vkladen' v enerhetyku. Metodyka. Enerhosystemy i elektrychni merezhi [Determining the cost-effectiveness of investments in the energy sector. Method. Grid and electric networks], Kyiv: Minenerho Ukrayiny, 1997, 53p.

Patrick, K. W., Sonja, S. T. A Practical Introduction to Econometric Methods: Classical and Modern, Barbados: University of the West Indies Press, 2002, 322p.

IEC 60183:2015. Guidance for the selection of high-voltage A.C. cable systems.

IEC 60502-2:2014. Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV (Um = 1,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV) - Part 2: Cables for rated voltages from 6 kV (Um = 7,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1 EURELECTRIC. Electricity for Europe. – Режим доступу: http://www.eurelectric.org/powerdistributionineurope/

2 Anjan, K. D. Powerline Ampacity System: Theory, Modeling and Applications – CRC Press, 2000. – 258p.

3 Turan, G. Electrical Power Transmission System Engineering: Analysis and Design. – 2nd Edition. – CRC Press, 2009. – 728p.

4 Зорин, В. В. Модели и методы расчета и оценки потерь мощности и электрической энергии в распределительных сетях 0,38кВ / В. В. Зорин, Р. А. Буйный, В. А. Перепеченый // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2015. – №5(136). – C.19-27.

5 Гомельський, Д. К. Кластеризація структур розподільних електричних мереж напругою 10 кВ / Д. К. Гомельський, Р. О. Буйний, А. О. Квицинський // Енергетика та електрифікація. – 2014. – №4. – С.34-37.

6 СОУ-Н МЕВ 45.2-37471933-44. Укрупнені показники вартості будівництва підстанцій напругою від 6 кВ до 150 кВ та ліній електропередавання напругою від 0,38 кВ до 150 кВ. Норми – К.: Міненерговугілля України, 2015. – 40с.

7 Сайт комісії «ТОВ «АЕС-8». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://atrans.in.ua/transformatoryi-tm-106-04-novyie/c1 - 07.10.2016.

8 Сайт ПАТ «Завод «Южкабель». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.yuzhcable.com.ua/. – 07.10.2016.

9 ГКД 340.000.002. Визначення економічної ефективності капітальних вкладень в енергетику. Методика. Енергосистеми і електричні мережі – К.: Міненерго України, 1997. – 53с.

10 Patrick, K. W. A Practical Introduction to Econometric Methods: Classical and Modern / K. W.Patrick, S. T. Sonja. – Barbados: University of the West Indies Press, 2002. – 322p.

11 IEC 60183:2015. Guidance for the selection of high-voltage A.C. cable systems.

12 IEC 60502-2:2014. Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV (Um = 1,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV) - Part 2: Cables for rated voltages from 6 kV (Um = 7,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV).

DOI: https://doi.org/10.20998/2413-4295.2017.07.03

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.