Фосфорильований вуглецевий сорбент для очистки води від важких металів

Oleksandr Khokhotva, Karina Malykhina, Pavlo Lyshtva, Yana Fedorok

Анотація


Синтезовано фосфорсодержащий вуглецевий сорбент шляхом термічної обробки (при 170 °С) соснової тирси, попередньо просоченої розчинами (NH4)3PO4 різної концентрації. Досліджено вплив коефіцієнта просочення і тривалості карбонізації на ефективність вилучення Cu(II) з модельних розчинів. За сорбцією метиленового синього встановлено, що відмивання сорбенту після карбонізації кип'ятінням помітно збільшує питому сорбційну поверхню і сприяє зростанню питомої ємності сорбенту по міді. Процес сорбції Cu (II) лімітується дифузією металу в мікропорах.


Ключові слова


соснова тирса; фосфорилювання; фосфат амонію; важкі метали; адсорбція

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Gimaeva, A. R., Valinurova, Je. R., Kudasheva, F. H., Igdavletova, D. K. Sorbcija ionov tjazhelyh metallov iz vody aktivirovannymi uglerodnymi adsorbentami, Sorbcionnye i hromatograficheskie processy, 2011, T.P. № 3, 350 - 356.

Toles, C. A., Marshall, W. E., Johns, M. M. Phosphoric Acid Activation of Nutshells for Metal and Organic Remediation: Process Optimization, Chem. Technol. Biotechnol, 1998, № 72, 255 – 263, doi: 10.1002/(SICI)1097-4660(199807)72:3<255::AID-JCTB890>3.0.CO;2-P.

Aggarwal, P., Dollimore, D. The Production of Active Carbon from Corn Cob by Chemical Activation, Thermal Anal, 1997, № 50, 525 - 531, doi: 10.1007/BF01979025.

Abdel-Nasser, A., Hendavy, El., Samra, S.E., Girgis, B. S. Adsorption characteristics of activated carbons obtained from corncobs, Colloids and Surfaces A: Physicochem. and Eng. Aspects, 2001, № 180, 209 - 221, doi: 10.1016/S0927-7757(00)00682-8.

Puziy, A. M., Poddubnaya, O. I., Martinez-Alonso, A., Suárez-García, F., Juan, M. D. Tascón Surface chemistry of phosphorus-containing carbons of lignocellulosic origin, Carbon, 2005, № 43 (14), 2857 - 2868, doi: 10.1016/j.carbon.2005.06.014.

Yukselen, Y., Kaya, A. Suitability of the methylene blue test for surface area, cation exchange capacity and swell potential determination of clayey soils, Engineering Geology, 2008, 102, 38 - 45, doi: 10.1016/j.enggeo.2008.07.002.

Santamarina, J. C., Klein, K. A., Wang, Y. H., Prencke, E. Specific surface: determination and relevance/ // Canadian Geotechnical Journal, 2002, 39, № 1, 233 - 241, doi: 10.1139/T01-077.

Attia, A. A., Girgis, B. S., Khedr, S. A. Capacity of activated carbon derived from pistachio shells by H3PO4 in the removal of dyes and phenol, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 2003, 78, № 6, 611 - 619, doi: 10.1002/jctb.743.

Aringhieri, R., Pardini, G., Gispert, M., Sole, A. Testing a simple methylene blue method for surface area estimation in soils, Agrochimica, 1992, 36, № 3, 224-232.

Khokhotva, O. P., Avetisyan, Y. I. Vydalennya z vody ioniv midi modyfikovanym ferytnym sorbentom, Problemy vodopostachannya, vodovidvedennya ta hidravliky, 2014, № 23, 133 - 136.

Nikitin, N. I. Himija drevesiny i celljulozy. M-L: Izd-vo akademii nauk SSSR, 1962, 711 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Гимаева, А. Р. Сорбция ионов тяжелых металлов из воды активированными углеродными адсорбентами / А. Р. Гимаева, Э. Р. Валинурова, Ф. Х. Кудашева, Д. К. Игдавлетова // Сорбционные и хроматографические процессы. – 2011. – Т.П. – № 3. – С. 350 – 356.
 2. Toles, C. A. Phosphoric Acid Activation of Nutshells for Metal and Organic Remediation: Process Optimization / C. A. Toles, W. E. Marshall, M. M. Johns // Chem. Technol. Biotechnol. – 1998. – № 72. – P. 255 – 263. – doi: 10.1002/(SICI)1097-4660(199807)72:3<255::AID-JCTB890>3.0.CO;2-P.
 3. Aggarwal, P. The Production of Active Carbon from Corn Cob by Chemical Activation / P. Aggarwal, D. Dollimore // Thermal Anal. – 1997. – № 50. – P. 525 – 531. – doi: 10.1007/BF01979025.
 4. Abdel-Nasser, A. Adsorption characteristics of activated carbons obtained from corncobs / A. Abdel-Nasser, El.-Hendavy, S.E. Samra, B. S. Girgis // Colloids and Surfaces A: Physicochem. and Eng. Aspects.  –  2001.  –  № 180.  –  P.  209 – 221.  – doi:  10.1016/S0927-7757(00)00682-8.
 5. Puziy, A. M. Surface chemistry of phosphorus-containing carbons of lignocellulosic origin / A. M. Puziy, O. I. Poddubnaya, A. Martinez-Alonso, F. Suárez-García, Juan M. D. Tascón // Carbon. – 2005. – № 43 (14). – P. 2857 – 2868. – doi: 10.1016/j.carbon.2005.06.014.
 6. Yukselen, Y. Suitability of the methylene blue test for surface area, cation exchange capacity and swell potential determination of clayey soils / Y. Yukselen, A. Kaya // Engineering Geology. – 2008. –  102. – P. 38 – 45. – doi: 10.1016/j.enggeo.2008.07.002.
 7. Santamarina, J. C.  Specific surface: determination and relevance / J. C. Santamarina, K. A. Klein, Y. H. Wang, E. Prencke// Canadian Geotechnical Journal. – 2002. – 39, № 1. – P. 233 – 241. – doi: 10.1139/T01-077.
 8. Attia, A. A. Capacity of activated carbon derived from pistachio shells by H3PO4 in the removal of dyes and phenol / A. A. Attia, B. S. Girgis, S. A. Khedr // Journal of Chemical Technology and Biotechnology. – 2003. – 78, № 6. – P. 611 – 619. – doi: 10.1002/jctb.743.
 9. Aringhieri, R. Testing a simple methylene blue method for surface area estimation in soils / R. Aringhieri, G.Pardini, M.Gispert, A. Sole // Agrochimica. – 1992, 36, № 3. – P. 224 – 232.
 10. Хохотва, О. П. Видалення з води іонів міді модифікованим феритним сорбентом / О. П. Хохотва, Ю. І. Аветісян // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2014, – № 23, – С. 133 – 136.
 11. Никитин, Н. И. Химия древесины и целлюлозы / Н. И. Никитин, М-Л: Изд-во академии НАУК СССР, 1962, 711 с.
DOI: https://doi.org/10.20998/2413-4295.2017.07.29

Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.