Онтологічний аналіз біометричних даних

Ievgen Verbytskyi, Dmytro Larin

Анотація


Описано перспективи використання переносних бездротових давачів для моніторингу життєво важливих показників організму. Запропоновано концепцію платформи для обробки та аналізу біометричних даних і взаємодії з мережевими вузькоспеціалізованими сервісами, що надають рекомендації щодо підтримання здоров’я на належному рівні, профілактики та лікування захворювань і прогнозування їх розвитку. Наведено принцип побудови системи, що базується на створенні онтологічної бази знань, що в компактній формі на основі виміряних числових біометричних даних описує стан здоров’я людини на основі та дає змогу на основі їх числових параметрів описати стан людини.


Ключові слова


моніторинг; бездротові мережі давачів; веб-сервіс; персональна система охорони здоров'я; онтологія

Повний текст:

PDF

Посилання


Walsh, M. Watson’s Clinicak Nursing and Related Sciences, 2007.

Richmond, P. C., Watsons, A. T. Estimation of Multiphase Flow Functions From Displacement Experiments. Society of Petroleum Engineers, 1990, 5, 1, 121-127. – doi:10.2118/18569-PA.

Watson, M., Greer, S., Young, J., Inayat, Q., Burgess, C., Robertson, B. Development of a questionnaire measure of adjustment to cancer: The MAC scal. Psychological Medicine, 1988, 18(1), 203-209. –doi:10.1017/S0033291700002026.

Janet, E. Joy, Watson, J., Stanley, Jr., John, A. Benson. Marijuana and Medicine: Assessing the Science. Institute of medicine, 1999, 288 p.

Online - diagnostics [Electronic resource]. – 2016. – Source: http://online-diagnos.ru/diagnostics.

Diagnosis of diseases [Electronic resource]. – 2016. – Source: http://simptomus.ru.

Pryves, M. G., Lysenkov, N. K., Bushkovich, V. I. Human Anatomy. St. Petersburg: Hippocrates, 2001, 704 p.

Dey, A. K. Understanding and Using Context. Personal and Ubiquitous Computing J. 2001, 5, 1, 4–7. – doi: 10.1007/s007790170019.

Pomerol, J.-Ch., Brezillon, P. About Some Relationships between Knowledge and Context. Modeling and Using Context (CONTEXT-01). Lecture Notes in Computer Science, Springer Verlag, 2001, 461–464. – doi: 10.1007/3-540-44607-9_44.

Brezillon, P. Context in Problem Solving: a Survey. The Knowledge Engineering Review, 1999, 14, 1, 1–34. – doi: 10.1017/S0269888999141018.

Verbytskyi, I. V., Kyselova, A. G., Osypenko, K. S. Power grid context-aware control. Edited by Juikov V.J – К.: Avers, 2015, 187 p.

Russell, S., Norvig, P. M. Artificial intelligence: a modern approach. The Williams Publishing House, 2006, 1408 p.

Verbitskyi, I. V., Kyselova, A. G. Context approach for electric grid control. Bulletin of NTU "KhPI". Series: New solutions in modern technologies. – Kharkiv: NTU "KhPI", 2016, 18(1190), 123-127. – doi: 10.20998/2413-4295.2016.18.18.

Kyselova, A. Сontext data analysis for microgrid control system. Bulletin of NTU "KhPI". Series: Informatics, control and IT technique, 2013, 58, 46-50.

Vasilyev, V. I., Ilyasov, B. G., Valyeev, S. S., Jernakov, S. V. Intelligent control systems with fuzzy logic. Tutorial. Ufa: UGATU, 1996, 80 p.

Tenz, A., Grnbomop, P., Julien, G. A logical approach to artificial intelligence: From modal logic to the logic of databases: Per. With frants. The World, 1998, 494 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Walsh, M. Watson’s Clinicak Nursing and Related Sciences / M.Walsh, 2007.
 2. Richmond, P. C. Estimation of Multiphase Flow Functions From Displacement Experiments / P. C. Richmond, A. T. Watsons // Society of Petroleum Engineers. – 1990. – 5. – 1. –P. 121-127. – doi:10.2118/18569-PA.
 3. Watson, M. Development of a questionnaire measure of adjustment to cancer: The MAC scal / M. Watson, S. Greer, J. Young, Q. Inayat, C. Burgess, B. Robertson // Psychological Medicine. – 1988. – № 18(1). – P. 203-209. – doi:10.1017/S0033291700002026.
 4. Janet, E. Joy. Marijuana and Medicine: Assessing the Science Base / E. Joy Janet, J. Watson, Jr. Stanley, A. Benson John // Institute of medicine. – 1999. – 288 p.
 5. Online - diagnostics [Electronic resource]. – 2016. – Source: http://online-diagnos.ru/diagnostics.
 6. Diagnosis of diseases [Electronic resource]. – 2016. – Source: http://simptomus.ru.
 7. Pryves, M. G. Human Anatomy / M. G. Prywes, N. K. Lysenkov, V. I. Bushkovich // St. Petersburg: Hippocrates, 2001. - 704 p.
 8. Dey, A. K. Understanding and Using Context / A. K. Dey // Personal and Ubiquitous Computing J. – 2001. – 5. – 1. – P. 4–7. – doi: 10.1007/s007790170019.
 9. Pomerol, J.-Ch. About Some Relationships between Knowledge and Context / J.-Ch. Pomerol, P. Brezillon // Modeling and Using Context (CONTEXT-01), Lecture Notes in Computer Science, Springer Verlag. – 2001. – P. 461–464. – doi: 10.1007/3-540-44607-9_44.
 10. Brezillon, P. Context in Problem Solving: a Survey / P. Brezillon // The Knowledge Engineering Review. – 1999. – Vol. 14. – № 1. – P. 1–34. – doi: 10.1017/S0269888999141018.
 11. Вербицький, Є. В. Контекстно-залежне керування автономними системами електроживлення / Є. В. Вербицький, А. Г. Кисельова, К. С. Осипенко // Під загальною редакцією д.т.н. Жуйкова В.Я. – К.: Аверс, 2015. – 187 с.
 12. Russell, S. Artificial intelligence: a modern approach / S. Russell, P. M. Norvig // The Williams Publishing House, 2006. – 1408 p.
 13. Verbitskyi, I. V. Context approach for electric grid control / I. V. Verbitskyi, A. G. Kyselova. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях – 2016. – 18(1190). – C. 123-127. – doi: 10.20998/2413-4295.2016.18.18.
 14. Kyselova, A. Сontext data analysis for microgrid control system / A. Kyselova // Вісник НТУУ «КПІ» Інформатика, управління та обчислювальна техніка. —2013. — № 58. — C. 46-50.
 15. Васильев, В. И. Интеллектуальные системы управления с применением нейросетей / В. И. Васильев, Б. Г. Ильясов, С. С. Валеев, С. В. Жернаков // Учебное пособие. Уфа:УГАТУ. – 1996.-80с.
 16. Tenz, A. A logical approach to artificial intelligence: From modal logic to the logic of databases: Per. With frants / A. Tenz, P. Grnbomop, G. Julien // The World. – 1998.- 494 p.
DOI: https://doi.org/10.20998/2413-4295.2017.23.14

Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.