ВПЛИВ МАТЕРІАЛУ КАТОДУ НА СУМІЩЕНІ КАТОДНІ ПРОЦЕСИ У ВОДНИХ РОЗЧИНАХ ЗАЛІЗА (ІІ) СУЛЬФАТУ

Автор(и)

  • Кристина Кравченко Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine
  • Геннадій Тульський Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2413-4295.2022.04.11

Ключові слова:

сульфатна кислота, кінетика, платина, мідь, металевий порошок, залізо

Анотація

Розглянуто вплив матеріалу катоду на суміщенні катодні процеси у водних розчинах сульфатної кислоти. Підтверджено, що розроблена методика електрохімічної регенерації відпрацьованих розчинів сульфатно-кислотної обробки сталевих виробів вирішує проблему із утилізацією таких відпрацьованих сульфатних розчинів із включенням сульфатів заліза. Акцентовано увагу, що існуючі методи не є ефективними, зокрема, відпрацьовані сульфатні розчини нейтралізують лугом або відходами других виробництв, що містять тверді карбонати та гідроксиди. При цьому утворюються сульфатні відходи, що потребують захоронення на спеціальних полігонах. Під час проведення дослідів підтверджено, що застосування електрохімічної регенерації дає змогу катодно осадити залізо у вигляді фольги або металевого порошку, а через перебіг анодного процесу – перевести сульфати у сульфатну кислоту. Було встановлено кінетична закономірність суміщених катодних процесів у модельних розчинах заліза (ІІ) сульфату з сульфатною кислотою. У якості матеріалу катоду використовували платину та мідь. Вибір матеріалу катоду ґрунтувався на різних електрохімічних властивостях цих обраних металів по відношенню до водневої реакції. За результатами проведених вольтамперних досліджень було обґрунтовано катодну густину струму у діапазоні 0,02...0,04 А∙см–2 для регенерації модельного водного розчину (моль∙дм–3): 0,5 заліза (ІІ) сульфату та 0,5 сульфатної кислоти для діапазону температур 290…293 К. Балансове дослідження з регенерації модельного розчину (моль∙дм–3): 0,5 заліза (ІІ) сульфату та 0,5 сульфатної кислоти проведено у трикамерному електролізері. Вихідний досліджуваний розчин подавався у середню камеру. Катодна густина струму складала 0,025 і 0,035 А∙см–2, робоча площа анода і катода – 85 см2. На катоді з 08Х12Н10Т одержали компактний осад заліза, який відшарувався. Аналіз катодного осаду показав наявність в залізі 0,065 % водню. Вихід за струмом заліза склав 92 %. Закінчення тафелевської ділянки перебігу катодного відновлення заліза з електрохімічним контролем відбувався через концентраційні обмеження по Fe2+ та омічний опір адсорбованого водню на межі гетерогенних фаз. Запропоновано усунути ці обмеження за рахунок перемішування електроліту.

Посилання

Smirnova O. L., Leshchenko S. A. Resource-saving electrochemical production: a textbook. Kharkiv. Publishing Ivanchenko I. S., 2019. 120 p.

Kravchenko K. M., Tulsky G. G, Shkolnikova T. V. Substantiation of technological indicators of electrode processes in sulfuric acid solutions. Electrochemistry of the present: achievements, problems and prospects: a collective monograph. Kyiv: MPBP "Gordon", 2021, рр. 191, doi: 10.33609/978-966-8398-64-3.01.2021.1-191.

Kravchenko K. M., Tulsky G. G. Electrochemical regeneration of the used sulfate solution of etching steel. Current issues of chemistry and integrated technologies: materials of the international science and practice conf. dedicated to the 80th anniversary of the Department of Chemistry of XNUMG named after O. M. Beketova, Kharkiv, (November 7–8, 2019). Kharkiv. XNUMG named after O. M. Beketova, 2019, р. 160.

Tsyganok L. P., Bubel T. O., Vyshnikin A. B., Vashkevich O. Y. Analytical chemistry. Methods of analysis: study guide. Dnipropetrovsk. DNU named after O. Honchara, 2014, 252 p.

Poubaix M. Atlas D’Équilibres Électrochimiques. Paris. Gauthier – Villars & Cie. Éditeur-Imprimeur-Libraire, 1963, 646 p.

Jianzhao Tang, Yuwen Pei. The Recycling of Ferric Salt in Steel Pickling Liquors: Preparation of Nano-sized Iron Oxide. Procedia Environmental Sciences, 2016, Vol. 31, рр. 778-784, doi: 10.1016/j.proenv.2016.02.071.

Xiaomeng Wang, Dan Wang. Modified chemical mineralization-alkali neutralization technology: Mineralization behavior at high iron concentrations and its application in sulfur acid spent pickling solution. Water Research, 2022, Vol. 218, pp. 118513, doi: 10.1016/j.watres.2022.118513.

Reier T., Nong H. N., Teschner D. Electrocatalytic Oxygen Evolution Reaction in Acidic Environments – Reaction Mechanisms and Catalysts. Advanced Energy, 2017, Vol. 7, р. 18, doi: 10.1002/aenm.201601275.

Kravchenko K. M., Tulsky G. G. Titanium-manganese dioxide anode for regeneration of sulfate-acid solutions of steel pickling. Current issues of chemistry and integrated technologies: materials of the international science and practice conf. dedicated to the 100th anniversary of XNUMX named after O. M. Beketova (Kharkiv, June 7, 2022). Kharkiv. XNUMX named after O. M. Beketova, 2022, p. 109.

Diab Kh. M. [et al.]. Selection of electrode materials for electrochemical stabilization of water. Bulletin of the KhPI National Technical University. Series: Chemistry, chemical technology and ecology, 2017, no. 49, pp. 34–38.

Kravchenko K. M., Tulsky G. G. Electrochemical method of iron extraction from spent aqueous solutions of sulfo-acid etching of steel. Current issues of chemistry and integrated technologies. materials of the international science and practice conf. dedicated to the 100th anniversary of XNUMX named after O. M. Beketova (Kharkiv, June 7, 2022). Kharkiv. XNUMX named after O. M. Beketova, 2022, p. 108.

Kravchenko K. M., Tulsky G. G. Justification of the choice of anode materials for regeneration of sulphatic acid solutions. I Internet conference of young scientists "Prospects of chemistry in the modern world" (November 24, 2021). Conference materials. Zhytomyr. ZhSU Publishing House I. Franko, 2021, pp. 57–59.

Kravchenko K., Pavlov B., Tulsky G. Combined anode processes in sulfuric acid solutions. Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: New solutions in modern technology. Kharkiv: NTU "KhPI", 2020, no. 4 (6), pp. 99–106, doi: 10.20998/2413-4295.2020.04.15.

Dan Chen, Jun Hou, Li-hua Yao, Hong-ming Jin, Guang-Ren Qian, Zhi Ping Xu, Ferrite materials prepared from two industrial wastes: Electroplating sludge and spent pickle liquor. Separation and Purification Technology, 2010, Vol. 75, Iss. 2, pp. 210–217, doi: 10.1016/j.seppur.2010.07.009.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-28

Як цитувати

Кравченко, К., & Тульський , Г. . (2022). ВПЛИВ МАТЕРІАЛУ КАТОДУ НА СУМІЩЕНІ КАТОДНІ ПРОЦЕСИ У ВОДНИХ РОЗЧИНАХ ЗАЛІЗА (ІІ) СУЛЬФАТУ. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях, (4(14), 70–74. https://doi.org/10.20998/2413-4295.2022.04.11

Номер

Розділ

Хімічні та харчові технології, екологія