МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ БАГАТОПАРАМЕТРИЧНИХ ОБ'ЄКТІВ ЕНЕРГЕТИКИ

Автор(и)

  • Павло Буданов Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків, Україна, Україна
  • Ганна Грінченко Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків, Україна, Україна https://orcid.org/0000-0002-6498-6142
  • Олеся Нечуйвітер Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків, Україна, Україна https://orcid.org/0000-0003-2775-8471
  • Ірина Цихановська Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків, Україна, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20998/2413-4295.2023.01.04

Ключові слова:

якість, оцінка, метод кваліметрії, процес оцінювання якості об'єкта

Анотація

Проаналізовано комплексне оцінювання якості складних багатопараметричних об'єктів дослідження. Акцентовано увагу на те, що діюча на теперішній час методологія оцінки якості багатопараметричних об’єктів, незважаючи на різнорідність цих об'єктів, базується на єдиних принципах та методах кваліметрії, які пов'язані з певною системою чи групою систем, що входять до складу даного об'єкту і несуть інформацію щодо кількісних параметрів технологічного процесу та властивостей об'єкту, проте не дає змоги визначити єдиний інтегрований критерій для оцінювання якості об'єкту. Виявлено, що під час оцінювання якості об'єкта енергетики, в основних інформаційно-вимірювальних системах, відсутній процес формування комплексних та інтегральних кількісних та якісних показників оцінювання якості об'єкта. Запропоновано вдосконалити інформаційно-вимірювальну систему програмно-технічного комплексу автоматизованої системи управління технологічними процесами енергоблока електростанції, яка на основі аналізу поодиноких кількісних та якісних показників якості керуючих та інформаційних потоків (сигналів) про технологічні параметри дозволяє встановити та наочно зобразити взаємозв'язки між структурними елементами об'єкта і процесом формування якості електричної енергії як основного кількісного та інтегрального показника оцінки якості об'єкта. Проведено обґрунтування застосування методів оцінювання рівня якості електроенергії, які можуть застосовуватися як окремо, так і в різних поєднаннях і дають змогу: забезпечувати одержання кінцевого економічного результату, який дозволяє ухвалити економічно обґрунтоване рішення під час виробництва електроенергії, та більш точно оцінювати рівень якості електроенергії під час вимірювання різними приладами або під час розрахунку на основі формул, що відображають об'єктивні закономірності. Визначено етапи послідовності робіт з організації та проведення кваліметричного оцінювання якості електроенергії, що здатні: визначити мету оцінювання рівня якості електроенергії; здійснити вибір номенклатури одиничних і базових показників оцінювання якості електроенергії, а також вибір кваліметричного методу для оцінки рівня якості електроенергії. Розглянуто та обґрунтовано застосування інструментального (вимірювального), розрахункового та статичного методів кваліметрії, що дають змогу провести обчислення за значеннями кількісних параметрів електричної енергії та можуть мати практичне використання при проведенні розрахунку економічних витрат на виробництво електроенергії на об'єкті енергетики.

Посилання

Trishch R., Maletska O., Cherniak O., Semionova Ju., Jancis V. Analysis of the requirements of international and national standards for measure-ment methods and metrological equipment. Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries, 2020, no. 1 (11), pp. 156–162, doi: 10.30837/2522-9818.2020.12.075.

Cherniak O., Trishch R., Kim N., Ratajczak S. Quantitative assessment of working conditions in the workplace. Engineering Management in Production and Services, 2020, no. 12 (2), pp. 99–106, doi: 10.2478/emj-2020-0014.

Trisch R., Gorbenko E., Dotsenko N., Kim N., Kiporenko A. Development of qualimetric approaches to the processes of quality management system at enterprises ac-cording to international standards of the ISO 9000 series. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2016, no. 4/3 (82), pp. 18–24, doi: 10.15587/1729-4061.2016.75503.

Ginevičius, R., Trishch, H. Petraškevičius, V. Quantitative assessment of quality management systems’ processes. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 2015, no. 28 (1), pp. 1096–1110, doi: 10.1080/1331677X.2015.1087676.

Zubretskaya N. Structural modeling of product quality as a multidimensional object of measurement and management. Technological Audit and Production Reserves, 2015, 2/3 (22), pp. 44–48, doi: 10.15587/2312-8372.2015.41541.

Metrology and Quality Assurance in Industry 4.0 Jody Muelaner. An Introduction to Metrology and Quality in Manufacturing. Available at: https://www.engineering.com/AdvancedManufacturing/ArticleID/14896/An-Introduction-to-Metrology-and-Quality-in-Manufacturing.aspx (accessed 03.12.2022).

Trishch R., Maletska O., Hrinchenko H. Development and validation of measurement techniques according to ISO/IEC 17025:2017. Proceedings of the 8th International Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers, 2019, pp. 715–720, doi:10.1109/CAOL46282.2019.9019539.

Kupriyanov O., et. al. A general approach for tolerance control in quality assessment for technology quality analysis. Lecture notes in mechanical engineering, 2022, pp. 330–339, doi:10.1007/978-3-031-16651-8_31.

Kupriyanov O., et. al. Mathematic Model of the General Approach to Tolerance Control in Quality Assessment. Lecture Notes in Mechanical Engineering, 2022, pp. 415–423, doi:10.1007/978-3-030-91327-4_41.

Trishch R., Kupriyanov O., Cherniak O. Methodology for multi-criteria assessment of working conditions as an object of qualimetry. Engineering Management in Production and Services, 2021, 13 (2), pp. 107–114, doi: 10.2478/emj-2021-0016.

Ruihua C., Weicong X., Shuai D. Energy quality and energy grade: concepts, applications and prospects. Oxford open energy, 2022, vol. 1, pp. 12–20, doi: 10.1093/ooenergy/oiac001.

Jiang X., Wang X., Feng L. Adapted computational method of energy level and energy quality evolution for combined cooling, heating and power systems with energy storage units. Energy, 2017, pp. 209–216, doi: 10.1016/j.energy.2016.12.124.

Huebner G., Fell M., Watson N. Improving energy research practices: guidance for transparency, reproducibility and quality. Buildings and cities, 2021, vol. 2 (1), pp. 1–20, doi: 10.5334/bc.67.

Huebner G., Nicolson M., Fell M. Are we heading towards a replicability crisis in energy efficiency research? A toolkit for improving the quality, transparency and replicability of energy efficiency impact evaluations. In: proceedings of the european council for an energy efficient economy eceee 2017 summer study on energy efficiency: consumption, efficiency and limits. UKERC: London, UK. Available at: https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1561512/ (accessed 03.12.2022).

Sharma A., Rajpurohit B., Singh S. A review on economics of power quality: Impact, assessment and mitigation. Renewable and sustainable energy review, 2018, vol. 88, pp. 363–372, doi: 10.1016/j.rser.2018.02.011.

Franscisco J., Rosillo E., Javier F. Importance of quality control implementation in the production process of a company. European Journal of Economics and Business Studies, 2018, vol. 4, no. 1, pp. 2–6, doi: 10.26417/ejes.v10i1.p248–252.

Lucchi E. Simplified assessment method for environmental and energy quality in museum buildings. Energy and buildings, 2016, vol. 117, pp. 216–229, doi: 10.1016/j.enbuild.2016.02.037.

Karimian A., Hosseinian S. Novel method based on Teager Energy Operator for online tracking of power quality disturbances. Electric power systems research, 2022, vol. 13, pp. 108747, doi: 10.1016/j.epsr.2022.108747.

Daniel L., Omkar A., Moazzam N., Willy G. Energy and power quality measurement for electrical distribution in AC and DC microgrid buildings. Applied energy, 2022, vol. 308, pp. 118308, doi: 10.1016/j.apenergy.2021.118308.

Trishch R., Nechuiviter O., Dyadyura K., Vasilevskyi O., Tsykhanovska I., Yakovlev M. Qualimetric method of assessing risks of low quality products. MM science journal, 2021, pp. 4769–4774.

Gitinavard H., Mousavi S., Vahdani B. Soft computing-based new interval-valued hesitant fuzzy multicriteria group assessment method with last aggregation to industrial decision problems. Soft comput, 2017, vol. 21, pp. 3247–3265, doi: 10.1007/s00500-015-2006-9.

ISO 9001:2015 quality management systems. Requirements. International organization for standardization, 2015. Available at: https://www.iso.org/standard/62085.html (accessed 03.12.2022).

Panda A., et al. Development of the method for predicting the resource of mechanical systems. Int j of advanced manufacturing technology, 2019, vol. 105, pp. 1563–1571, doi: 10.1007/s00170-019-04252-6.

Tang M., Wang T., Peng D. An improved Taguchi multi-criteria decision-making method based on the hesitant fuzzy correlation coefficient and its application in quality evaluation. J ambient intell human comput, 2020, doi: 10.1007/s12652-020-02558-y.

Jiansheng H., Zhuhan J. Power quality assessment of different load categories. 4th international conference on power and energy systems engineering. CPESE, 2017, pp. 25–29, doi: 10.1016/j.egypro.2017.11.041.

Liu Y., Junde L., Yang B., Liaoyi N., Xiangbo Z., Xue W., Shenghua B. Research on power quality evaluation method for high energy-consuming enterprises. Journal of physics: conference series. International conference on mechanical engineering, intelligent manufacturing and automation technology (memat), 2021, vol. 1820, pp. 15–17, doi: 10.1088/1742-6596/1820/1/012005.

Canran S., Lanxin H. Power quality comprehensive evaluation method based on fuzzy mathematics and cloud theory. Journal of physics: conference series. International conference on mechanical engineering, intelligent manufacturing and automation technology (memat), 2020, vol. 1684, pp. 18–20, doi: 10.1088/1742-6596/1684/1/012136.

Martínez R., Castro P., Mañana M., Arroyo A. Techniques to locate the origin of power quality disturbances in a power system: a review. Sustainability, 2022, vol. 14, pp. 7428, doi: 10.3390/su14127428.

Panagiotis A., Pavlos S. Power quality monitoring and evaluation in power systems under non-stationary conditions using wavelet packet transform. Special issue: selected papers from the 2018 IEEE international conference on high voltage engineering and application, 2018, pp. 186–196, doi: 10.1049/hve.2019.0062.

DSTU ISO 9000:2015 (ISO 9000:2015, IDT). Quality management systems. Main provisions and glossary of terms. Valid from 2016-07-01. Published by the official. Kyiv. State Committee of Ukraine for Consumer Protection, 2015, p. 35.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-05

Як цитувати

Буданов, П., Грінченко , Г., Нечуйвітер , О., & Цихановська , І. (2023). МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ БАГАТОПАРАМЕТРИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ ЕНЕРГЕТИКИ. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях, (1(15), 27–35. https://doi.org/10.20998/2413-4295.2023.01.04

Номер

Розділ

Інформаційні технології та системи управління