ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ІНТЕГРУВАННЯ ДЛЯ ОТРИМАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ПОКАЗНИКА БЕЗПЕКИ ПРАЦІ

Автор(и)

  • Олена Черняк Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків, Україна, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-6167-8809
  • Наталія Сороколат Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків, Україна, Ukraine
  • Ліна Фатєєва Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків, Україна, Ukraine
  • Ігор Багаєв Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків, Україна, Ukraine
  • Юлія Тріщ Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків, Україна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2413-4295.2023.01.08

Ключові слова:

кваліметрія, комплексний показник, багатокритеріальне оцінювання, метод інтегрування, метод трапецій, безпека праці

Анотація

Розглянуто сучасний стан кількісного оцінювання якості об’єктів кваліметрії різної природи, які мають різні показники якості та різні шкали вимірювання. Проаналізовано існуючі дослідження та публікації з кількісним оцінюванням, пов’язаним з безпекою праці на виробництві. Шкідливі та небезпечні чинники, що впливають на стан здоров’я і працездатність людини, мають свої власні показники та шкали різних оцінок. Нині не існує єдиного підходу до оцінювання цих показників, а велика кількість кваліметричних методів вимагає проведення глибоких наукових досліджень щодо їх оптимальності та ефективності. У результаті аналізу доведено актуальність теми та визначено необхідність розробки методики отримання комплексної оцінки безпеки праці, що буде придатна для оцінювання умов праці на будь-якому виробництві. Для отримання комплексного показника безпеки праці запропоновано визначати оцінку по кожному шкідливому виробничому чиннику, а потім, визначити єдину оцінку, враховуючи всі характеристики. Для визначення комплексного показника шкідливого виробничого чинника пропонується застосувати метод інтегрування. Метод трапецій один із методів чисельного інтегрування. Він дозволяє обчислювати певні інтеграли із заздалегідь заданою мірою точності. Запропоновано покроковий алгоритм визначення комплексного проказника безпеки праці, застосовуючи інтегрування методом трапецій. Запропонована апробація методики визначення комплексного показника безпеки праці на виробництві. Визначено шкідливі чинники на виробництві, отримано дійсні показники та визначені їх оцінки на безрозмірній шкалі. Графічно побудовано часовий ряд змін показників шкідливих чинників з плином часу. Визначено комплексний показник безпеки праці на виробництві який дає можливість приймати управлінські рішення стосовно подальших дій щодо поліпшення умов праці та покращення системи управління безпекою праці на виробництві. Запропоновану методику можна вважати універсальною, оскільки її можна застосовувати для будь яких приміщень та підприємстві.

Посилання

Encyclopedia of modern Ukraine. Available at: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=11519 (accessed 19.11.2020).

Kupriyanov O., Trishch R., Dichev D., Bondarenko T. Mathematic Model of the General Approach to Tolerance Control in Quality Assessment. Lecture Notes in Mechanical Engineering, 2022, pp. 415–423, doi: 10.1007/978-3-030-91327-4_41.

Ginevicius R., Trishch R., Bilan Y., Lis M., Pencik J. Assessment of the Economic Efficiency of Energy Development in the Industrial Sector of the European Union Area Countries. Energies, 2022, vol. 15, pp. 3322, doi: 10.3390/en15093322.

Argotti Y., Baron C., Esteban P. Quality quantification in Systems Engineering from the Qualimetry Eye. 2019 IEEE International Systems Conference (SysCon), 2019, pp. 1–8, doi: 10.1109/SYSCON.2019.8836756.

Zhang C., Chen C., Streimikiene D., Balezentis T. Intuitionistic fuzzy MULTIMOORA approach for multi-criteria assessment of the energy storage technologies. Applied Soft Computing, 2019, vol. 79, pp. 410–423, doi: 10.1016/j.asoc.2019.04.008.

Alamerew Y. A., Kambanou M. L, Sakao T., Brissaud D. A Multi-Criteria Evaluation Method of Product-Level Circularity Strategies. Sustainability, 2020, vol. 12 (12), 5129, doi: 10.3390/su12125129.

Ginevičius R., Trišč R., Remeikienė R., Zielińska A., Strikaitė-Latušinskaja G. Evaluation of the condition of social processes based on qualimetric methods: The COVID-19 case. Journal of International Studies, 2022, no. 15(1), pp. 230–249, doi: 10.14254/2071-8330.2022/15-1/15.

Yazdani M., Tavana M., Pamučar D., Chatterjee P. A rough based multi-criteria evaluation method for healthcare waste disposal location decisions. Computers & Industrial Engineering, 2020, vol. 143, pp. 106394, doi: 10.1016/j.cie.2020.106394.

Stefanovića V., Uroševićb S., Mladenović-Ranisavljevićc I., Stojilkovićd P. Multi-criteria ranking of workplaces from the aspect of risk assessment in the production processes in which women are employed. Safety Science, 2019, vol. 116, pp. 116–126, doi: 10.1016/j.ssci.2019.03.006.

Stojčić M., Zavadskas E. K., Pamučar D., Stević Ž., Mardani A. Application of MCDM Methods in Sustainability Engineering: A Literature Review 2008–2018. Symmetry, 2019, no. 11 (3), pp. 350, doi: 10.3390/sym11030350.

Divya C., Raju L. S., Singaravel B. A Review of TOPSIS Method for Multi Criteria Optimization in Manufacturing Environment. Intelligent Techniques and Applications in Science and Technology. Learning and Analytics in Intelligent Systems, 2020, vol. 12, pp. 719–727, doi: 10.1007/978-3-030-42363-6_84.

Chakraborty S. TOPSIS and Modified TOPSIS: A comparative analysis. Decision Analytics Journal, 2022, vol. 2, pp. 100021, doi: 10.1016/j.dajour.2021.100021.

Ozgur Y., Yakup T., Nisa C. E., Cengiz K. Interval-valued Pythagorean Fuzzy EDAS method: An Application to Car Selection Problem. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 2020, vol. 38, no. 4, pp. 4061–4077, doi: 10.3233/JIFS-182667.

Abdullah L., Chan W., Afshari A. Application of PROMETHEE method for green supplier selection: a comparative result based on preference functions. Journal of Industrial Engineering International, 2019, no. 15, pp. 271–285, doi: 10.1007/s40092-018-0289-z.

Manurung S. V. B., Larosa F. G. N., Simamora I. M. S., Gea A., Simarmata E. R., Situmorang A. Decision Support System of Best Teacher Selection using Method MOORA and SAW. 2019 International Conference of Computer Science and Information Technology (ICoSNIKOM), 2019, pp. 1–6, doi: 10.1109/ICoSNIKOM48755.2019.9111550.

Mishra A. R., Rani P. Multi-criteria healthcare waste disposal location selection based on Fermatean fuzzy WASPAS method. Complex and Intelligent Systems, 2021, no. 7, pp. 2469–2484, doi: 10.1007/s40747-021-00407-9.

Trishch R., Cherniak O., Kupriyanov O., Luniachek V., Tsykhanovska I. Methodology for multi-criteria assessment of working conditions as an object of qualimetry. Engineering Management in Production and Services, 2021, vol. 13 (2), pp. 107–114, doi: 10.2478/emj-2021-0016.

Cherniak О., Trishch R., Denysenko A. Metodyka otsinyuvannya shkidlyvykh chynnykiv, yaki vplyvayutʹ na zdorovʺya robitnykiv mashynobudivnoho pidpryyemstv [Methods of assessing the harmful factors affecting the health of workers of a machine-building enterprise]. Bulletin of NTU "KhPI". Series: New solutions in modern technologies, 2019, vol. 5 (1330), pp. 70–76, doi: 10.20998/2413- 4295.2019.05.09.

Cherniak O., Sorocolat N., Bahaiev I., Fatieieva L., Zastosuvannia funktsionalnoi zalezhnosti dlia bahatokryterialnoho otsiniuvannia bezpeky pratsi, yak obiekta kvalimetrii. [Application of functional dependence for multi-cretirial assessment of labor safety as an object of qualimetry]. Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries, 2022, no. 1 (19), pp. 76–84, doi: 10.30837/ITSSI.2022.19.076.

Cherniak О., Lys Y., Hrinchenko H., Kanytska I. Bahatokryterialne otsiniuvannia umov pratsi na vyrobnytstvi. [Multicriteria assessment of working conditions in the workplace]. Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: New solutions in modern technology, 2020, no. 3 (5), pp. 28–33, doi: 10.20998/2413-4295.2020.01.04.

Krylyk L. V., Bogach I. V., Lisovenko A. I. Chyselni metody. Chyselne intehruvannia funktsii: navchalnyi posibnyk. [Numerical methods. Numerical integration of functions: a tutorial]. Vinnytsia. VNTU, 2019, 74 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-05

Як цитувати

Черняк, О. ., Сороколат , Н. ., Фатєєва , Л. ., Багаєв , І. ., & Тріщ , Ю. . (2023). ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ІНТЕГРУВАННЯ ДЛЯ ОТРИМАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ПОКАЗНИКА БЕЗПЕКИ ПРАЦІ . Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях, (1(15), 60–67. https://doi.org/10.20998/2413-4295.2023.01.08

Номер

Розділ

Інформаційні технології та системи управління