ПРИКЛАД СИНЕРГІЇ ПІДХОДІВ ЗЕЛЕНОЇ ХІМІЇ ТА ЗЕЛЕНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

Автор(и)

  • Сергій Петров Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна, Україна
  • Дмитро Данильченко Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна, Україна
  • Сергій Куценко Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна, Україна
  • Тетяна Фалалєєва Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна, Україна
  • Юлія Петрова Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна, Україна
  • Ксенія Мінакова Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна, Україна https://orcid.org/0000-0002-8869-1082

DOI:

https://doi.org/10.20998/2413-4295.2024.01.02

Ключові слова:

зелена хімія, зелена енергетика, технологія виробництва, відновлювальна сировина, БАД, барвники

Анотація

Розглядаються актуальні виклики сучасного світу, пов’язані з кліматичними змінами, забрудненням довкілля, виснаженням природних ресурсів та зростанням енергетичних потреб. У статті пропонуються нові підходи до виробництва, використання та утилізації хімічних продуктів та енергії, які були б сталі, ефективні, безпечні та конкурентоспроможні. Зелена хімія та зелена енергетика виступають як два важливих напрямки, які спрямовані на мінімізацію або усунення використання та утворення небезпечних речовин, використання відновлюваних джерел енергії, підвищення енергоефективності та рекуперації, а також створення продуктів, які були б сумісні з принципами кругової економіки та сталого розвитку. Акцентовано увагу на тому, що зелена хімія та зелена енергетика не можуть бути розглянуті як ізольовані сфери, а повинні бути інтегровані в синергічний спосіб, щоб досягти більшої ефективності та стійкості. Матеріал представлено у трьох змістовних розділах: перший розділ присвячений зеленій хімії, другий розділ – зеленій енергетиці, а третій розділ – розглядає приклад синергії підходів зеленої хімії та зеленої енергетики в промисловості. У роботі досліджено один з варіантів синергії підходів зеленої хімії та зеленої енергетики на прикладі одночасного рішення проблеми засмічення охолоджуючого ставка електростанції водоростями і використанням цих водоростей, як альтернативної, економічно вигідної сировини для виробництва біологічно-активних добавок та барвників. На прикладі запропонованого виробництва, було досліджено основні принципи, напрямки та приклади синергії підходів зеленої хімії та зеленої енергетики в промисловості, а також зроблена оцінка переваг, викликів та перспективи такої синергії. Оцінка переваг та недоліків довела, що синергетичний підхід до зеленої хімії та енергетики є ефективним, тому що він дозволяє досягати більшої економії ресурсів, зменшення викидів та відходів, покращення якості продуктів та збільшення конкурентоспроможності. Такий підхід також сприяє створенню інноваційних рішень, які враховують потреби сталого розвитку та кругової економіки. У результаті досліджень було виявлено, що інтеграція підходів зеленої хімії та зеленої енергетики в промисловість вимагає додаткових наукових досліджень та розвитку для вирішення ряду проблем та викликів. Тому в роботі акцентується увага на необхідності до активізації наукової, освітньої, державної та громадської діяльності, спрямованої на підтримку та розвиток синергії підходів зеленої хімії та зеленої енергетики в промисловості, як одного з ключових факторів сталого розвитку України.

Посилання

Prezentovano proekt Kontseptsiyi «zelenoho» enerhetychnoho perekhodu Ukrayiny do 2050 roku. Kabinet Ministriv Ukrayiny (kmu.gov.ua) [Presentation of the Concept of Ukraine's "Green" Energy Transition by 2050. Cabinet of Ministers of Ukraine (kmu.gov.ua)]. Available at: https://www.kmu.gov.ua/news/prezentovano-proekt-koncepciyi-zelenogo-energetichnogo-perehodu-ukrayini-do-2050-roku (accessed 02.02.2024).

Natsionalʹnyy plan diy z enerhoefektyvnosti na period do 2030 roku Derzhenerhoefektyvnosti Ukrayiny (saee.gov.ua). [National Action Plan on Energy Efficiency for the Period up to 2030. State Agency on Energy Efficiency of Ukraine (saee.gov.ua)]. Available at: https://saee.gov.ua/uk/content/npdee-2030 (accessed 02.02.2024).

Ohlyad Stratehiyi enerhetychnoyi bezpeky Ukrayiny vid YEUEA – EUEA – European-Ukrainian Energy agency (euea-energyagency.org) [Overview of the Energy Security Strategy of Ukraine from EUEA – European-Ukrainian Energy Agency (euea-energyagency.org)]. Available at: https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/novyny-rynku/oglyad-strategiyi-energetychnoyi-bezpeky-ukrayiny-vid-yeuea/ (accessed 02.02.2024).

Tsili staloho rozvytku UNDP [UNDP Sustainable Development Goals]. Available at: https://www.undp.org/uk/ukraine/tsili-staloho-rozvytku (accessed 02.02.2024).

How Just Transition can help deliver the Paris Agreement. Climate Promise (undp.org). Available at: https://climatepromise.undp.org/research-and-reports/how-just-transition-can-help-deliver-paris-agreement (accessed 02.02.2024).

Anastas P. T., Warner J. C. Green Chemistry: Theory and Practice. Oxford University Press. By permission of Oxford University Press. New York, 1998, р. 30.

Tykhomirova F. A. Zelena khimiya: nova khimichna filosofiya [Green Chemistry: A New Chemical Philosophy]. Bulletin ONU. Khimiya, 2015, Vol. 20, Iss. 2 (54), pp. 93–98, doi:10.18524/2304-0947.2015.2(54).50636.

Danylchenko D. O., Fedorchuk S. O., Potryvay A. E., Petrov S. O., Minakova K. O. Zelena enerhetyka yak klyuchovyy element vprovadzhennya kontseptsiyi rozpodilenoyi heneratsiyi [Green Energy as a Key Element in Implementing the Concept of Distributed Generation]. Electrical Engineering and Power Engineering, 2023, no. 4, pp. 17–28, doi: 10.15588/1607-6761-2023-4-2.

Yakubenko B. Y., Tsarenko P. M., Aleynikov I. M., Shabarova S. I., Mashkovska S. P., Dyadyusha L. M., Tertyshnyy A. P. Botanika z osnovamy hidrobotaniky (vodni roslyny Ukrayiny): pidruchnyk dlya studentiv klasychnykh ta ahrarnykh universytetiv. [Botany with Basics of Hydrobotany (Aquatic Plants of Ukraine): Textbook for Students of Classical and Agricultural Universities]. Kyiv. Fitosotsiotsentr, 2011. 535 p.

Tereshko O. A., Zherdetskyy D. I., Korzhov Yе. I. Zahalʹni aspekty vplyvu nadlyshkovoho rozvytku hidrofitotsenoziv na ekosystemu vodoymy [Botany with Basics of Hydrobotany (Aquatic Plants of Ukraine): Textbook for Students of Classical and Agricultural Universities]. Suchasnyy stan vodnykh bioresursiv ta akvakulʹtury Ukrayiny i Svitu. Materialy nauk.-prakt. konf. molodykh vchenykh z mizhnarodnoyu uchastyu; zb. nauk. prats [Current State of Water Bioresources and Aquaculture in Ukraine and the World: Proceedings of the Sci.-Practical Conf. of Young Scientists with International Participation; Collected Works]. Kherson. KHDAEU, 2023. 152 р.

Francavilla M., Intini S., Monteleone M. Designing an Integrated Technological Platform Centered on Microalgae to Recover Organic Waste and Obtain Multiple Bioproducts. Papers of the 24th European Biomass Conference: Setting the Course for a Biobased Economy, 2016, pp. 294–299.

Lozano P., García-Verdugo E. From green to circular chemistry paved by biocatalysis. Green Chemistry, 2023, pp. 7041–7057.

Song B., Lin R. C., Lam C. H., Wu H., Tsui T. H., Yu Y. Recent advances and challenges of inter-disciplinary biomass valorization by integrating hydrothermal and biological techniques. Renewable & Sustainable Energy Reviews, 2021, doi: 10.1016/j.rser.2020.110370.

Papakina O. O., Petrov S. O., Krychkivska L. V. Rozrobka tekhnolohiyi otrymannya khlorofilu i produktiv na yoho osnovi. Innovatsiyni doslidzhennya u naukovykh robotakh studentiv [Development of Chlorophyll Extraction Technology and Products Based on It. Innovative Research in Student Scientific Papers]. Bulletin of the National Technical University "KhPI", 2015, no. 44 (1153), pp. 56–60.

Solovey O. I., Rozen V. P., Plyeshkov P. H. ta in. Osnovy efektyvnoho vykorystannya elektrychnoyi enerhiyi v systemakh elektrospozhyvannya promyslovykh pidpryyemstv: navch. posib. [Fundamentals of efficient electricity usage in industrial enterprise electrical consumption systems: a Study Guide]. Kirovohrad. KNTU, 2015. 287 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-26

Як цитувати

Петров, С., Данильченко , Д. ., Куценко , С. ., Фалалєєва , Т. ., Петрова , Ю. ., & Мінакова , К. . (2024). ПРИКЛАД СИНЕРГІЇ ПІДХОДІВ ЗЕЛЕНОЇ ХІМІЇ ТА ЗЕЛЕНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях, (1(19), 11–19. https://doi.org/10.20998/2413-4295.2024.01.02

Номер

Розділ

Енергетика, машинобудування та технології конструкційних матеріалів