Выбор и обоснование методов теоретических исследований процесса деформирования осесимметричных заготовок

В. В. Драгобецкий, Р. Г. Пузырь, Р. Г. Аргат

Анотація


Показано, що методи теоретичного дослідження процесів обробки металів тиском повиннібути обґрунтовані з позицій очікуваної точності одержуваних результатів і фізичної суті явищ, щовідбуваються в осередку деформації, які виникають в залежності від способу докладання зусиль,геометрії інструменту та заготовки, властивостей деформованого металу, умов тертя міжконтактуючими поверхнями. Складність математичних моделей, реалізація алгоритму і в підсумкуадекватність рішення залежить від прийнятих спрощень і схематизації пропроцесів деформування.

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.