Генетичні алгоритми для задач багатокритеріальної оптимізації в мережах адаптивної маршрутизації даних

Т. А. Царенко, А. Р. Карапетян, К. В. Колесніков

Анотація


Представлені існуючі підходи і методи застосування генетичних алгоритмів для рішення задачбагатокритеріальної оптимізації. Розглянуто можливість формалізації багатокритеріальної задачіпошуку оптимальних шляхів у корпоративній комп’ютерній мережі. Проаналізованообчислювальну складність генетичного алгоритму пошуку оптимальних шляхів на графі.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.