Математична модель обробки даних в системі моніторингу параметрів хитання кристалізатора машини безперервного лиття заготовок

О. М. Полєно, О. Ф. Бондаренко, В. О. Діденко

Анотація


Запропоновано математичну модель обробки даних в системі моніторингу параметрів хитання кристалізатора машини безперервного лиття заготовок. Приведені результати, отримані з використанням моделі

Ключові слова


Математична модель; комп’ютерна система; моніторинг; кристалізатор; хитання; акселерометр

Повний текст:

PDF

Посилання


Thomas B. G. Continuous Casting, Yearbook of Science and Technology, McGraw-Hill, 2004

Ковальов Р. В. Моделювання несправних станів механізму хитання МБЛЗ / Р. В. Ковальов, Н. Н. Лисіков, В. А. Сидоров, О. Л. Сотніков // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2007. – Вип. 41. – С. 1-10.

Усовершенствование технологии и оборудования машин непрерывного литья заготовок / Бровман М. Я., Марченко И. К., Кан Ю. Е. и др. – Киев: Техніка, 1976. – 165 с.

Сидоров В. А. Анализ систем контроля и диагностирования механизмов качания МНЛЗ / В. А. Сидоров, А. Л. Сотников // Наук. пр. Донецького національного технічного університету / Редкол.: Мінаєв О. А. (голова) та ін. – Донецьк: ДонНТУ, 2005. – Вип. 102 (сер.: металургія). – С. 46-55.

Диденко В. А. Моніторинг траєкторії руху кристалізатора машини безперервного лиття заготовок / В. А. Диденко, А. Н. Полено, А. Ф. Бондаренко // Збірка матеріалів III Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених Інформаційні управляючі системи та комп’ютерний моніторинг (ІУС КМ – 2012), м. Донецьк, 16-18 квітня 2012 р. – Донецьк: ДонНТУ. – 2012. – С.715-719.

Рабинер Л. Р., Шафер Р. В. Цифровая обработка речевых сигналов. – Пер. с англ. / Под ред. Прохорова Ю. Н. и Назарова М. В. – М: Радио и связь, 1981. – 496 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.