№ 18 (2013)

Вісник Національного Технічного Університету "ХПІ". Серія: Нові рішення у сучасних технологіях

Зміст

Перетворювальна техніка

Научные достижения кафедры промышленной и биомедицинской электроники национального технического университета «ХПИ» (к 50-летию со дня основания) PDF (Русский)
Е. И. Сокол, И. В. Кипенский 3-14
Класификація ізольованих DC / DC квазіімпедансних перетворювачів PDF (Русский)
А. И. Чуб, А. А. Гусев, Д. В. Винников 15-21
Використання принципів електронних систем вторинного електроживлення для широкодиапазонного безконтактного управління комунальними електричними об'єктами PDF (Русский)
Ю. П. Гончаров, В. В. Ивахно, Ю. С. Войтович, А. В. Лобко, Е. И. Опанасенко 21-28
Системи електропостачання на основі електричних машин з самозбудженням PDF (Русский)
Д. А. Падалко, А. Г. Гарганеев 28-33
Огляд та перспективи розвитку досліджень, присвячених корекції коефіцієнта потужності PDF (Русский)
С. А. Степенко 34-41
Паралельний активний фільтр вищих гармонік струму PDF (Русский)
Д. В. Кучеренко, П. С. Сафронов 41-46
Багаторівневий каскадний перетворювач частоти з силовим послідовним активним фільтром PDF (Русский)
А. А. Шавёлкин, А. В. Ханин 46-51
Високоефективний джерело живлення з релейним керуванням PDF (Русский)
Г. С. Белоха 51-56
Роздільно-суміщений ЕМА перетворювач для ультразвукового контролю залізничних осей PDF (Русский)
Г. М. Сучков, М. Е. Познякова 56-60

Електронні керуючі та інформаційні пристрої

Аналіз поведінки електромеханічної системи ВЕУ з аеродинамічним мультипліціювання з урахуванням втрат PDF (Русский)
Д. Г. Алексеевский, А. А. Бурова, С. А. Кулаков 61-65
Біноміальний перетворювач інформації PDF (Русский)
А. А. Борисенко, А. В. Иванчук, К. Э. Чередниченко 65-70
Математична модель обробки даних в системі моніторингу параметрів хитання кристалізатора машини безперервного лиття заготовок PDF
О. М. Полєно, О. Ф. Бондаренко, В. О. Діденко 70-76
Перешкодостійкий лічильник Фібоначчі PDF (Русский)
А. А. Борисенко, С. М. Масенко, С. И. Полковников 77-81
Оптимізація структури засобів автоматизації суднових електроенергетичних систем PDF (Русский)
О. И. Дорогань 82-87
Багатозначні біноміальні лічильники PDF (Русский)
А. А. Борисенко, Т. А. Протасова, Е. А. Протасова, В. Ю. Сидоренко 87-92
Параметричний синтез стабілізатора змінної структури PDF (Русский)
А. С. Мамзанишвили, Т. Е. Александрова 93-98
Спосіб підвищення чутливості і точності оптичного вимірювача концентрації метану PDF (Русский)
А. В. Вовна, А. А. Зори, В. Д. Коренев 98-103
Зменшення часу аналого-цифрового перетворення PDF (Русский)
А. С. Сидоренко, А. Ф. Бондаренко 104-108

Біомедичні електронні прилади і системи

Використання шарувато-періодичних структур для дослідження біологічних матеріалів при терагерцовій діагностиці PDF (Русский)
М. А. Шишкин, А. А. Булгаков, С. Ю. Костенко 109-114
Система віртуальної ультразвукової діагностики для підготовки біомедінженерів PDF (Русский)
О. Г. Аврунин, Я. В. Носова 114-120
Основні і додаткові методи діагностики репродуктивної функції корів PDF (Русский)
Т. А. Утицких, В. В. Семенец 120-124
Оптичний метод реєстрації просторового положення хірургічного інструменту в комп'ютерній навігаційній системі PDF (Русский)
М. Ю. Тымкович 124-130
Методи поліпшення технічних характеристик спірометрів стосовно завдань сімейної медицини PDF (Русский)
Е. И. Сокол, Р. С. Томашевский, В. А. Макаров 130-136
Експериментальне дослідження тонкої моторики рук за допомогою цифрового графічного планшета PDF (Русский)
К. Г. Селиванова 137-143
Аналіз динамічної похибки вимірювання середнього значення частоти серцевих скорочень PDF (Русский)
А. В. Кипенский, В. В. Куличенко, Р. С. Томашевский, Е. Ю. Демидова 143-148

Моделювання пристроїв електронної техніки

Моделювання основних характеристик сонячних елементів на основі гетеропереходів n-ZnS/p-CdTe і n-CdS/p-CdTe PDF
А. С. Опанасюк, Д. І. Курбатов, Т. О. Берестюк, О. А. Доброжан, Р. В. Лопатка 149-155
Математичні моделі систем управління процесом виробництва ВУТ PDF (Русский)
И. С. Кушнир, А. И. Андреев 156-162
Моделювання інтегральної системи імпульсно-фазового керування тиристорним випрямлячем PDF (Русский)
В. М. Рябенький, В. П. Мишустов 162-167
Ідентифікації індуктивно-ємнісного перетворювача з виходом на постійному струмі PDF (Русский)
С. С. Денищик, Р. Ю. Ткачев, О. В. Глушко 168-172
Електромагнітний процес у електричній моделі відцентрового насоса, працюючого в режимі перевантажень PDF
В. С. Бойко, М. І. Сотник 172-179