Методи поліпшення технічних характеристик спірометрів стосовно завдань сімейної медицини

Е. И. Сокол, Р. С. Томашевский, В. А. Макаров

Анотація


У статті показані сучасні тенденції розвитку технічного забезпечення сімейної медицини, зокрема в області пульмонології, та визначено основні вимоги до спірометрії. У ході аналітичного огляду в якості датчика для портативного спірометра був обраний турбінний перетворювач потоку. У роботі був обґрунтований метод підвищення чутливості і поліпшення частотних властивостей спірометра на етапі отримання діагностичної інформації. Для зниження інструментальної похибки був розроблений програмний метод динамічної компенсації помилки і розглянуто можливі способи визначення поправочних коефіцієнтів. За результатами досліджень математичної моделі визначена функція, що описує передавальну характеристику вимірювальної турбіни, та розроблено методику калібрування спірометра, що працює з таким типом датчика

Ключові слова


Спірометр; турбінний перетворювач потоку; інструментальна похибка; методи корекції; динамічна компенсація помилки; вимірювальна турбіна

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Общая врачебная практика (семейная медицина): проблемы и перспективы / Материалы третьей научно-практической конференции, посвященной 20-летию кафедры общей врачебной практики (семейной медицины) и поликлинической терапии. - Хабаровск: Издательство ДВГМУ, 2011. – 227 с.

Сахно Ю. Ф. Исследование вентиляционной функции легких: учебно-методическое пособие / Сахно Ю. Ф., Дроздов Д. В., Ярцев С. С. – М.: Издательство РУДН, 2005. – 83 с.

Lung function tests: Physiological principles and clinical applications / Ed. By J. M. B. Hughes, N. B. Pride. – London ttc.: Saunders, 1999. – 314 p.

Сокол Е. И. Спирометрия. Ее техническое обеспечение. Проблемы и перспективы / Е. И. Сокол, А. В. Кипенский, Е. И. Король, Р. С. Томашевский // Технічна електродинаміка. – Київ: Інститут електродинаміки НАНУ, 2008. Тем. вип. Проблеми сучасної електротехніки. – Ч. 3. – С. 119-124.

Сокол Е. И. Измерительная система современного спирометра и пути ее усовершенствования / Е. И. Сокол, А. В. Кипенский, Р. С. Томашевский, Е. И. Король // Вестник НТУ ХПИ «Новые решения в современных технологиях». – Харьков, 2009. – №37. – С.22-25.

Кипенский А. В. Математическое моделирование процессов в турбинном преобразователе потока портативного спирометра / А. В. Кипенский, Р. С. Томашевский // Вестник НТУ ХПИ «Математические методі в технике и технологии». – Харьков, 2012. – №54. – С.86-98.

Пат. 55354 Україна, МПК (2009) G01F 3/00. Спірометричний турбінний перетворювач / Є.І.Сокол, А.В.Кіпенський, Є.І.Король, Р.С. Томашевський. – № u201007009; заявл. 07.06.2010; опубл. 10.12.2010, Бюл. №23.

Томашевский Р.С. Улучшение технических показателей портативного спирометра с турбинным преобразователем потока / Р.С. Томашевский // Прикладная радиоэлектроника. – Харьков: АНПРЭ, ХНУРЭ. 2010. – Т. 9. – С. 569-573.

Сокол Е. И. Адаптивный метод снижения инструментальной погрешности турбинного датчика в процессе его эксплуатации / Е. И. Сокол, А. В. Кипенский, Е. И. Король, Р. С. Томашевский // Технічна електродинаміка. – Київ: Інститут електродинаміки НАНУ, 2010 Тем. вип. Силова електроніка та енергоефективність. – Ч.2. – С. 265-268.

Сокол Е. И. Анализ методов программной коррекции результатов измерений, полученных с помощью турбинного преобразователя потока в спирометрической аппаратуре / Е. И. Сокол, А. В. Кипенский, Р. С. Томашевский // Вестник НТУ ХПИ «Новые решения в современных технологиях». – Харьков, 2012. – №50. – С.146-153.

Ма-каров В.А. Формирование точек коммутации синусоидальной ШИМ микропроцессорными средствами / В.А. Макаров, А.П. Ластовка // Технічна електродинаміка. – Київ: Інститут електродинаміки НАНУ, 2012 Тем. вип. Силова електроніка та енергоефективність. – Ч.1. – С. 81-86.

Сокол Е. И. Определение функции преобразования спирометрического турбинного преобразователя потока / Е. И. Сокол, А. В. Кипенский, Р. С. Томашевский // Сборник научных трудов 3-го международного радио-электронного форума «Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития». – Т. III. – Харьков: АНПРЭ, ХНУРЭ. – 2011. – С.108-110.

Сокол Е. И. Проблемы калибровки портативных спирометров с турбинным преобразователем потока / Е. И. Сокол, А. В. Кипенский, Р. С. Томашевский // Матеріали XIX міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я». – Ч. II – Харків: НТУ «ХПІ». – 2011. – С. 181.

Сокол Е. И. Цифровой портативный спирометр с турбинным преобразователем воздушного потока / Е. И. Сокол, А. В. Кипенский, Р. С. Томашевский, Е. И. Король // Технічна електродинаміка. – Київ: Інститут електродинаміки НАНУ, 2011 Тем. вип. Силова електроніка та енергоефективність. – Ч.2. – С. 265-268.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.