Система віртуальної ультразвукової діагностики для підготовки біомедінженерів

О. Г. Аврунин, Я. В. Носова

Анотація


В роботі розглядається проблема розробки системи віртуальної ультразвукової діагностики для підготовки біомедінженерів. Важливою складовою такого продукту є фантомний об'єкт, який імітує реального пацієнта. В якості фантомного об'єкта пропонується використовувати штучно створене зображення органів пацієнта в нормі і з типовими патологічними станами

Ключові слова


Ультразвук; тренажер; біомедінженер; спекл-шум; фантомний об’єкт

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Пат. Российской федерации G09B9/00 Тренажер для обучения проведению ультразвукового контроля [Текст] / Кованин М.А., Белов А.Б., Ларькина А.А., Фролов Д.А. – 2006.

Дембский Л. К., Чирский Н. В. Технология передачи знаний и приобретения умений [Электронный ресурс] 2010 http://eyecenter.com.ua/teach/trans/2_2.htm

Yongjian Yu and Scott T. Acton. Speckle Reducing Anisotropic Diffusion [Text]: IEEE TRANSACTIONS ON IMAGE PROCESSING, VOL. 11, NO. 11, NOVEMBER 2002. – 1260-1270p.

Носова Я. В. Аспекты подготовки фантомных объектов для виртуального тренажера при изучении основ работы УЗ-сканеров [Текст] //Биотехнические, медицинские и экологические системы и комплексы: материалы и конференции. – 2012.– С. 210-212.

Осипов Л. В. Ультразвуковые диагностические приборы [Текст]: Практическое руководство для пользователей – М.: Видар, 1999. – 256с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.