Математичні моделі систем управління процесом виробництва ВУТ

И. С. Кушнир, А. И. Андреев

Анотація


Наведені результати розробки узагальнених моделей систем управління виробництвом водовугільного палива (ВВП) з принципом управління за відхиленням і комбінованим принципом управління. Отримані передатні функції систем за помилкою. Розглянута можливість підвищення порядку астатизму шляхом використання компенсуючих пристроїв в комбінованій системі управління

Ключові слова


Замкнута система управління; комбінована система управління; астатизм; паливо; компоненти

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Sunggyu Lee, James G. Speight, Sudarshan K. Loyalka. Handbook of alternative fuel technologies // CKC Press, New York, 2007. – 524 p.

Зайденварг В. Е. Производство и использование водоугольного топлива / В. Е. Зайденварг, К. Н. Трубецкой, В. И. Мурко [и др.] – М.: Изд-во Академии горных наук. 2001. – 173 с.

Yun-Hae Kim, Prasad Yarlagadda, Xiaodong Zhang and Zhijiu Ai. Fabrication and Preparation of Coal-Water Slurry Dispersant with Amphoteric Polycarboxylate. // Advanced Materials Research, 335-336, 2011, pp. 1257-1261.

Морозов А. Г. Гидроударные технологи для получения водоугольного топлива / А. Г. Морозов, Н. В. Коренюгина // Новости теплоснабжения, 2010. – № 7 – с. 18 – 21.

Кушнір І. С. Математи-чна модель установки з виробництва водовугільного палива / І. С. Кушнір, А. І. Андрєєв, О. М. Харабет // Наукові праці ДонНТУ. Серія «Обчислювальна техніка та автоматизація» Ви-пуск 21 (183), 2011. – С. 26-32.

Зайцев Г. Ф. Теорія автоматичного управління / Г. Ф. Зайцев, В. К. Стеклов, О. І. Бріцький. – К.: Техніка, 2002. – 688 с.

Стеклов В. К. Системи автоматич-ного керування / В. К. Стеклов, А. І. Андрєєв. – К.: Техніка, 2001. – 232 с.

Козлов О. В. Комбінована система автоматичного керування температурою нагріву реактору з нечіткими ре-гуляторами / О. В. Козлов // XIX Міжнар. конф. з авт. управління, 26-28 вересня 2012 р.: Ма-теріали конф. – С. 210-211.

Труды Научного семинара «70 лет теории инвариантности». Мос-ква, июнь 2008 г. / Под ред. С.Н. Васильева. – М.: ЛКИ, 2008. – 256 с.

Kushnir I. Invariant control system of quality of water-coal fuel. / I. Kushnir, V. Besarab, A. Andreev // 3rd International Conference on Applied Mechanics and Mechanical Engineering (ICAMME-2012), №194, China, Ma-cao, 2012 November 14-15. – CD-ROM, 4 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.