Багатозначні біноміальні лічильники

А. А. Борисенко, Т. А. Протасова, Е. А. Протасова, В. Ю. Сидоренко

Анотація


У статті розглядаються багатозначні Біноміальні лічильники. Наведено теоретичні основи формування багатозначного біноміального числа, алгоритм багатозначної біноміальної лічби і практична реалізація. Представлена структурна схема багатозначного біноміального лічильника імпульсів з заданими параметрами

Ключові слова


Біноміальна лічба; кодова комбінація; лічильник імпульсів; завадостійкість

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Бабич М. П., Жуков А. И. Комп'ютерна схемотехніка: [навч. посібник] – К: МК - Пресс, 2004. – 412 с.

Бойко В. І., Гуржій А. М., Жуйков В. Я. Цифрова схемотехніка. – К: Вища шк., 2004. – 423 с.

Букреев Н. И., Мансуров Б. М., Горячев В. И. Микроэлектронные схемы цифровых устройств. – М.:Сов. радио, 1975.

Оберман Р. М. Счет и счетчики. – М., 1984. – 173 с.

Рональд Дж. Точчи, Нил С. Уидмер. Цифровые системы. – М.: Изд. Дом «Вильямс», 2004. – 1024 с.

Столлингс У. Структурная организация и архитектура компьютерных систем. – М.: Изд. Дом «Вильямс», 2002.

Стахов А.П. Коды золотой пропорции. – М: Радио и связь, 1984. – 152 с.

О. А. Борисенко, І. А. Кулик, О. Є. Горячев Електронна система генерації перестановок на базі факторіальних чисел // Вісник СумДУ. Технічні науки. – 2007. - № 1. – с. 183-188.

Белецкий А. Я., Белецкий Е. А. Синтез двоичных счетчиков Грея // Весник СумГУ. Серия Технические науки. – 2007. – № 2. – с. 110-122.

Борисенко А. А. Об одной системе счисления с биномиальным основанием. ВИНИТИ, Деп. рук. № 874-82. Москва, 1982.

Борисенко А. А. Биномиальный счет и счетчики: монография. – Сумы: СумГУ, 2008. – 152 с.

Борисенко А. А., Губарев С. И., Дуброва П. Д., Онанченко Е. Л. Генерирование сочетаний на основе биномиальных чисел. Автоматизированные системы управления и приборы автоматики, вып. 73, Харьков, 1985.

А.с. СССР, № 1051731. Борисенко А. А., Ловля А. Д., Онанченко Е. Л. Счетчик импульсов, 1982.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.