Спосіб підвищення чутливості і точності оптичного вимірювача концентрації метану

А. В. Вовна, А. А. Зори, В. Д. Коренев

Анотація


Запропонований спосіб підвищення чутливості та точності оптичного вимірювача концентрації метану, який заснований на лінеаризації його характеристики перетворення з помноженням на її зворотну функцію програмними методам цифрової обробки результатів вимірювань, що дозволило підвищити чутливість і точність вимірювача в 4 рази в діапазоні високих концентрації від 30 до 100 об.%.


Ключові слова


Вимірювач; метан; спосіб; лінеаризація; чутливість; точність

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Медведев В. Н. Повышение достоверности информации при многокомпонентном контроле шахтной атмосферы / В. Н. Медведев, Беляева Е. В., Скляров А. Л. [и др.] // Сборник научных трудов «Способы и средства создания безопасных и здоровых условий труда в угольных шахтах». – 2006. – № 18. – С. 21–129.

Голинько В. И. Исследование работоспособности термокаталитических датчиков метана после их длительной эксплуатации / В. И. Голинько, А. В. Белоножко // Науковий вісник НГУ. – 2006. – №10. – С. 72-75.

Методы и средства аналитического измерения концентрации газовых компонент и пыли в рудничной атмосфере угольных шахт / А. В. Вовна [и др.]. – Донецк: ГВУЗ «ДонНТУ», 2012. – 260 с.

Пат. 96662 C2. Україна, МПК G 01 N 21/000. Пристрій для вимірювання концентрації газів / О. В. Вовна, А. А. Зорі, В. Д. Коренєв, О. Г. Ликов; М. Г. Хламов; Державний вищий навчальний заклад «Донецькій національний технічний університет» (Україна). – № a201004144; заявл. 09.04.2010; опубл. Бюл. № 22 від 25.11.2011.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.