Обгрунтування можливості застосування кваліметричнго підходу, щодо оцінки якості матеріалів, що знаходяться в умовах високошвидкісного навантаження

Anna Himicheva, Valentina Kurylyak

Анотація


Як показує досвід використання експертної оцінки у сфері високошвидкісного руйнування матеріалів, являє собою проблему, оскільки  оцінка матеріалу ґрунтується виключно на знаннях експертів, що мають великий досвід у дослідженні матеріалів в умовах високошвидкісного навантаження, але у ряді випадків він може характеризуватися неузгодженістю думок експертів. Тому, поряд з експертним методом, в даній області необхідно впровадження додаткових кваліметричних методів оцінки, оскільки експертний метод вимагає істотних трудовитрат та часу. Отже в даній статті проводиться аналіз існуючих методів оцінки та розглядається можливість застосування кваліметричного підходу, щодо оцінки якості матеріалів в умовах високошвидкісного навантаження

Ключові слова


кваліметричний підхід, методи оцінки якості матеріалів, високошвидкісне навантаження

Повний текст:

PDF

Посилання


Efimov, V. V. Potrebitel'skie tsennosti produktsii, Standarty i kachestvo. Kiev: Izdatelstvovo UKRA, 2002, 5, 67-69. Afanas'yeva, P. V., Rakhlin, K. I. Primenenie ekonomicheskikh metodov v sisteme kachestva. Standarty i kachestvo, 2000, 10, 24-25. Adler, Yu. R., Chernykh, E. S. Upravlenie znaniyami: novye aktsenty poiska istochnikov konkurentnykh preimushchestv, Standarty i kachestvo, Kiev, 2000, 6, 48-55. Ogvozdin, V. Yu. Upravlenie kachestvom. Osnovy teorii i praktiki, Kiev, 2009, 216-222. Yartsev, D. Yu. Sertifikatsiya sistem kachestva: problemy, kotoryekh mozhno izbezhat'. Sertifikatsiya, 2000, 8, 80-83. Davis, J., King, M. Mathematic Formulas and Refferences for Nondestructive Tasting Eddy Current. Las Vegas: NV: Art Room Corporation, 2001. Schroeder, H., Ballassa, S. Uptake by Vegetalles from Super phosphate in Soils, Cadmium, Scilhce, 1963. Senesi, N., Polemio, M. Trace element addition to soil by application of NPK fertilizers, Fert. Research, 1981. Sago, I. H., Dept, O. S. Characterization of Superphosphate in Superphosphate its History Chemistry and Manufacture, Washington: Scilhce, 1994. Tarn, N., Smith, L. H., Merry, R. H., Clayton, P. M. Sei Total Environ, Austral J. Soil Res, 1987.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ефимов, В. В. Потребительские ценности продукции / В. В. Ефимов // Стандарты и качество. – Киев: Изд-во УКРА. – 2002. – № 5. – С. 67-69. Афанасьева, П. В. Применение экономических методов в системе качества / П. В. Афанасьева, К. И. Рахлин // Стандарты и качество. – 2000. – № 10. – С. 24-25. Адлер, Ю. Р. Управление знаниями: новые акценты поиска источников конкурентных преимуществ / Ю. Р. Адлер, Е. С. Черных // Стандарты и качество. – Киев. – 2000. – № 6. – С. 48-55. Огвоздин, В. Ю. Управление качеством / В. Ю. Огвоздин // Основы теории и практики. – Киев. – 2009. – С. 216-222. Ярцев, Д. Ю. Сертификация систем качества: проблемы, которыех можно избежать / Д. Ю. Ярев // Сертификация. – 2000. – № 8. – С. 80-83. Davis, J. Mathematic Formulas and Refferences for Nondestructive Tasting Eddy Current / J. Davis, M. King. // Las Vegas: NV: Art Room Corporation. – 2001. Schroeder, H. Uptake by Vegetalles from Super phosphate in Soils / H. Schroeder, S. Ballassa // Cadmium: Scilhce. – 1963. Senesi, N. Trace element addition to soil by application of NPK fertilizers / N. Senesi, M. Polemio // Fert. Research. – 1981. Саго, I. Characterization of Superphosphate in Superphosphate its History Chemistry and Manufacture / I. H. Саго, O.S. Dept // Washington: Scilhce. – 1994. Tarn, N. Sei Total Environ / N. Tarn, L. H. Smith, R. H. Merry, P. M. Clayton // Austral J. Soil Res. – 1987
DOI: https://doi.org/10.20998/2413-4295.2015.62.07

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.