№ 62 (2015): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Нові рішення у сучасних технологіях"

					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2016-01-27

Енергетика, машинобудування та технології конструкційних матеріалів

Інформаційні технології та системи управління

Хімічні та харчові технології, екологія