Контроль працездатності сушильної установки у складі когенераційної системи

Eugene Chaikovskaya

Анотація


Контроль працездатності сушильної установки з використанням аналітичної оцінки зміни вологовмісту повітря в сушильній камері при вимірюванні температури повітря на вході в теплообмінник підігріву повітря дозволяє приймати рішення на зміну витрату  повітря, що нагрівається, на основі зміни частоти обертання електродвигуна повітряного вентилятора. Узгодження температурного та аеродинамічного режимів сушки деревини надає можливість, наприклад, при виробництві  5,8 тис. т пелет з деревини в рік  здобути грошову економію при використанні пелетного палива до 40%  та знизити собівартість виробництва енергії у складі когенераційної системи в межах 20–30 %.

Ключові слова


когенераційна установка, пелетне паливо, сушильна установка, вологовміст

Повний текст:

PDF

Посилання


Heletuha, H. H. Gelieznaia, T. A. Kuchtruk, P. P. Olienic, Е. N Triboi, А. B. Bioenergy in Ukraine: Current State and Prospects for Development. Part 2 [Bioenergy in Ukraine: Current State and Prospects for Development. Part 2]. Industrial Heat Engineering, 2015, 3(37), 65 - 73.

Chaikovskaya, E. E. Development of energy-operation of biogas plant as part of a cogeneration system. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2015, 3/8(75), 47-53, doi:10.15587/1729-4061.2015.442522.

Trohin, A. H., Moisiev, V. F., Telnov, I. A., Zavinski, S. I. Development of processes and equipment for the production of fuel pellets from biomass. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2010, 8/45(3), 36-40.

Bhattarai, Sujala, Jae-Heun Oh, Seung-Hee Euh, Dae Hyun Kim, Liang Yu Simulation Study for Pneumatic Conveying Drying of Sawdust for Pellet Production. Drying Technology, 2014, 32, 1142-1156. doi:10.1080/07373937.2014.884575.

Laurila, J. Havimo, M., Lauhanen, R. Compression drying of energy wood. Fuel Processing Technology, 2014, 124, 286-289. doi:10.1016/j.fuproc.2014.03.016.

Yuping, L. Aziz Muhammad, Kansha Yasuki, Bhattacharya Sankar, Tsutsumi Atsushi. Application of the self-heat recuperation technology for energy saving in biomass drying system. Fuel Processing Technology, 2014, 117, 66-74, doi:1016/j.fuproc.2013.02.007.

Wang, H., He-ming Jia Study of Immune PID Controller for Wood Drying System. 2013 International Conference on Communication Systems and Network Technologies, 2013, 827-831, doi:10.1109/csnt.2013.176.

Zhongfu,T., Li Yuehua Research on control system of wood drying based on BP Neural Network. Proceedings 2013 International Conference on Mechatronic Sciences, Electric Engineering and Computer(MEC), 2013, 36-38, doi:10.1109/mec.2013.6885046.

Perre, P. Roger Keey Drying of Wood: Principles and Practices. Handbook of Industrial Drying, 2014, 797-846, doi:10.1201/b17208-44.

Chaikovskaya, E. E. Development of methods suppot the operation of the drying plant composed of cogeneration system. Technological audit and production of reserves, 2015, 5/7(25), 62-67, doi:10.15587/2312-8372.2015.51520.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Гелетуха, Г. Г. Биоэнергетика в Украине: современное состояние и перспективы развития. Часть 2 / Г. Г. Гелетуха, Т. А. Железная, П. П. Кучерук, Е. Н. Олейник, А. В. Трибой // Промышленная теплотехника. – 2015. – Т. 37, № 3. – С. 65–73.
 2. Чайковська, Є. Є. Розробка енергозберігаючої технології функціонування біогазової установки у складі когенераційної системи / Є. Є. Чайковська // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2015. –
  Т. 3, № 8 (75). – С.47-53. doi:10.15587/1729-4061.2015.442522.
 3. Трошин, А. Г. Развитие процессов и оборудования для производства топливных брикетов из биомассы / А. Г. Трошин, В. Ф. Моисеев, И.  А. Тельнов, С. И. Завинский // Восточно-Европейский журнал передових технологий. – 2010. – № 8/45 (3). – С. 36-40.
 4. Bhattarai, S. Simulation Study for Pneumatic Convey   ing Drying of Sawdust for Pellet Production / Sujala  BhattaraiJae-Heun Oh, Seung-Hee Euh, Dae Hyun Kim,   Liang Yu // Drying Technology. – 2014. – Vol. 32.– P. 1142-1156. – doi:10.1080/07373937.2014.884575.
 5. Laurila, J. Compression drying of energy wood / Jussi Laurila, Havimo Mikko, Lauhanen Risto // Fuel Processing Technology. – 2014. – Vol. 124. – P. 286-289. – doi:10.1016/j.fuproc.2014.03.016.
 6. Yuping, L. Application of the self-heat recuperation technology for energy saving in biomass drying system / Liu Yuping, Aziz Muhammad, Kansha Yasuki, Bhattacharya Sankar, Tsutsumi Atsushi // Fuel Processing Technology. – 2014. – Vol. 117. – P. 66-74. – doi:10.1016/j.fuproc.2013.02.007.
 7. Wang, H.  Study of Immune PID Controller for Wood Drying System / Hai-tao Wang, He-ming Jia //2013 International Conference on Communication Systems and Network Technologies. – 2013. – P. 827 - 831. – doi:10.1109/csnt.2013.176.
 8. Zhongfu, T. Research on control system of wood drying based on BP Neural Network / Tian Zhongfu, Li Yuehua // Proceedings 2013 International Conference on Mechatronic Sciences, Electric Engineering and Computer (MEC).–2013. – P. 36-38. – doi:10.1109/mec.2013.6885046.
 9. Perre, P. Drying of Wood: Principles and Practices / Patrick Perre, Roger Keey // Handbook of Industrial Drying. – 2014. – P. 797 - 846. – doi:10.1201/b17208-44.
 10. Чайковська, Є. Є. Розробка методу підтримки  функціонування сушильної установки  у складі когенераційної системи / Є. Є. Чайковська // Технологический аудит и резервы производства. – 2015. –  № 5/7 (25). – С.62 - 67. – doi:10.15587/2312-8372.2015.51520.
DOI: https://doi.org/10.20998/2413-4295.2016.12.12

Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.